Vers le contenu principal

Le CSTC devient Buildwise : découvrez tout ici.

Détail de raccord d'une toiture à versants en 3D

Pour le détail d'un raccord d'une toiture à versants, il est important de garantir la continuité des performances dans l'angle de la façade et de la toiture. Cette animation 3D vous aide pas à pas dans la mise en oeuvre des détails de raccord. Cette vidéo explique les différentes étapes pour la réalisation du raccord d’une toiture à versants à un mur creux, plus précisément au niveau de l’angle entre le pied de versant et un pignon.

Animation 3D : les détails de raccord au niveau d'une toiture à versants

Aansluiting tussen hellend dak en spouwmuur

De 2D-bouwdetails voor hellende daken waren al beschikbaar voor bijvoorbeeld het dakschild en de puntgevel.

De moeilijkste klus is echter om de continuïteit van de prestaties te verzekeren in de hoek die gevormd wordt door de gevel en het dak. Maar geen nood, we hebben een 3D-animatie gemaakt die je stap voor stap door dit aansluitingsdetail gidst.

Ben je op zoek naar meer bouwdetails? Neem dan een kijkje in onze uitgebreide datBuildwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisedwisek. Bij het uitwerken van deze bouwdetails werd rekening gehouden met de prestatie-eisen van de nieuwe normen en voorschriften die van toepassing zijn op gebouwen.

Databank Bouwdetails

Over Normen-Antenne Bouwdetails (Smart Connect)

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Bouwdetails (Smart Connect), met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.