Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Zonnepanelen op hellende daken - Plaatsing bovenop de dakbedeking

Referentienummer:
1355
Publicatiedatum:
01-12-2017
Bouwelementen:
Draagstructuur:

  • 1. Dakbedekking met pannen
  • 2. Bevestigingshaak
  • 3. Zonnepaneel
  • 4. Metalen rail
  • 5. Daktimmerwerk

Zonnepanelen worden in de regel op één van de volgende drie manieren op hellende daken gemonteerd:
- door plaatsing bovenop de dakbedekking (zie hieronder)
- door integratie in de dakbedekking
- door semi-integratie in de dakbedekking.

In dit geval worden de zonnepanelen gewoon bovenop de dakbedekking geplaatst en hebben ze geen regendichtingsfunctie te vervullen. Ze worden doorgaan gemonteerd op metalen rails die op hun beurt stevig aan het daktimmerwerk bevestigd worden met behulp van speciefieke elementenwaarvan de vorm en de afmetingen aangepast zijn aan de bouwplaatsomstandigheden. De panelen worden gewoonlijk aangebracht op een afstand van zo'n 5 à 15 cm van de dakbedekking. Elke montagetechniek heeft zijn eigen karakteristieken die naargelang van de projectomstandigheden als voor- of nadelen beschouwd kunnen worden. Hieronder worden voor elke techniek een aantal van deze specificiteiten toegelicht. De montage door plaatsing bovenop de dakbedekking vergt slechts weinig ingrepen aan de bestaande dakbedekking die haar dichtingsfunctie tijdens de werken blijft behouden. De plaatsing van de haken moet gebeuren volgens de regels van de kunst om de integriteit en de duurzaamheid van de dakbedekking niet in het gedrang te brengen. De ruimten tussen de zonnepanelen en de omtrek van de zonne-installatie moeten open gelaten worden om de goede luchtcirculatie veilig te stellen. Bij een montage door integratie of semi-integratie in de dakbedekking blijft de visuele impact van de panelen op het dak beperkt. Aangezien de zonne-installatie in dit geval de regendichtingsfunctie van de dakbedekking overneemt, dient men de duurzaamheid ervan te verzekeren door te opteren voor kwaliteitsvolle materialen en een verzorgde uitvoering. Hoewel een montage door integratie of semi-integratie geenszins uitgesloten is op een bestaand dak, is deze techniek toch interessanter op nieuwe of te renoveren daken. In deze gevallen is het immers mogelijk om sterk te besparen op de dakbedekkingsmaterialen en hun plaatsing. Bij een montage door integratie zullen de omtrek van de zonnepanelen en de ruimten tussen de zonnepanelen redelijk gesloten zijn, wat de luchtcirculatie beperkt. Bij een montage door semi-integratie zal de luchtcirculatie rondom de zonnepanelen vergelijkbaar zijn met deze die optreedt bij een montage door plaatsing bovenop de dakbedekking. Een montage door integratie in de dakbedekking wordt voornamelijk uitgevoerd uit esthetische overwegingen. Door deze manier van werken kan men er immers voor zorgen dat het oppervlak van de zonnepanelen minder uit het dakvlak uitsteekt. Deze montagetechniek wordt veelvuldig toegepast voor zonnecollectoren, maar is eerder zeldzaam voor fotovoltaïsche panelen. In theorie kan ze gebruikt worden bij alle dakbedekkingstypes. In de praktijk wordt ze echter bijna uitsluitend aangewend op dakbedekkingen met pannen of leien.

1355_JPG1_20171201_NL.jpg
1355_JPG2_20171201_NL.jpg


Gerelateerde publicaties