Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

ETICS - Hellend dak, aansluiting op de dakvoet

Referentienummer:
1430
Publicatiedatum:
18-10-2021
Bouwelementen:
Draagstructuur:

 • 1. Spantbeen
 • 2. Thermische isolatie van het dak/de zoldervloer
 • 3. Lijm (ETICS)
 • 4. Bepleistering (ETICS)
 • 5. Afdichtingsband
 • 6. Isolatieplaat (ETICS)
 • 7. Tussengevoegde dakisolatie
 • 8. Gevelkit
 • 9. Bekleding van de dakoversteek
 • 10. Onderdak
 • 11. Luchtscherm
 • 12. Extra strook onderdak
 • 13. Stijve, tussengevoegde, in de dakspanten bevestigde isolatie of uitbreiding van de isolatie van het ETICS
 • 14. Randbalk (te dimensioneren door het studiebureau)
 • 1. Spantbeen
 • 2. Thermische isolatie van het dak/de zoldervloer
 • 3. Lijm (ETICS)
 • 4. Bepleistering (ETICS)
 • 5. Afdichtingsband
 • 6. Isolatieplaat (ETICS)
 • 7. Tussengevoegde dakisolatie
 • 8. Gevelkit
 • 9. Bekleding van de dakoversteek
 • 10. Onderdak
 • 11. Luchtscherm
 • 12. Extra strook onderdak
 • 13. Stijve, tussengevoegde, in de dakspanten bevestigde isolatie of uitbreiding van de isolatie van het ETICS
 • 14. Randbalk (te dimensioneren door het studiebureau)
 • 1. Spantbeen
 • 2. Thermische isolatie van het dak/de zoldervloer
 • 3. Lijm (ETICS)
 • 4. Bepleistering (ETICS)
 • 5. Afdichtingsband
 • 6. Isolatieplaat (ETICS)
 • 7. Tussengevoegde dakisolatie
 • 8. Gevelkit
 • 9. Bekleding van de dakoversteek
 • 10. Onderdak
 • 11. Luchtscherm
 • 12. Extra strook onderdak
 • 13. Stijve, tussengevoegde, in de dakspanten bevestigde isolatie of uitbreiding van de isolatie van het ETICS
 • 14. Randbalk (te dimensioneren door het studiebureau)

Aandachtspunten

- De gevelwerken starten doorgaans na de dakwerken. Men moet erop toezien dat de isolatielagen goed aansluiten.

- De aansluitingen onderaan het dakvlak en ter hoogte van de dakzijrand moeten zodanig ontworpen en uitgevoerd worden dat het bovenste gedeelte van het ETICS beschermd wordt. Er moet een voldoende grote dakoversteek zijn om de plaatsing van het systeem toe te laten en de blootstelling van het ETICS aan vocht te beperken. De druiplijst van de gevelpannen moet minstens 3 cm uitspringen ten opzichte van het afgewerkte gevelvlak.

- De tussengevoegde isolatie ((7) en (13)) moet aangebracht worden door de dakdekker, aangezien deze zone nadien niet langer bereikbaar is van onderuit. Het element (13) op de afbeelding kan eveneens een uitbreiding van de isolatie van het ETICS zijn, die in voorkomend geval gerealiseerd wordt door de persoon die het ETICS aanbrengt.

- Om gevolgschade in het ETICS bij eventuele gebreken in de naadverbindingen te vermijden, wordt er onder de zinken bakgoot (zie 2e detail) een dampopen onderdakfolie (12) aangebracht, die dienstdoet als bijkomende waterdichting.

- Het ETICS kan aangesloten worden tot tegen de bekleding van de dakoversteek, waarvan het zichtbare gedeelte vooraf beschermd dient te worden. Er wordt in een afdichtingsband voorzien ter hoogte van de aansluiting tussen de isolatie van het ETICS en de bekleding van de dakoversteek. Na het aanbrengen van de bepleistering wordt deze laatste ingesneden op het niveau van de aansluiting met de bekleding van de dakoversteek en dit, om het risico op eventuele ongewenste scheurvorming te beperken. Het is aan te raden om in een gevelkit (soepele voeg) te voorzien aan de aansluiting tussen de bekleding van de dakoversteek en de bepleistering. Deze taak behoort niet tot het normale takenpakket van de persoon die het ETICS aanbrengt, maar kan wel het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke post in de contractuele documenten. Een mogelijke alternatieve oplossing is de plaatsing van een decoratieve dakrand aan de onderzijde, eventueel voorzien van een plint. Dit gebeurt na de uitvoering van het ETICS en eerder aan het bovenste uiteinde ervan, zodanig dat dit deel van de bepleistering aan het zicht onttrokken wordt (zie foto 1).

1430_JPG1_20211018.jpg


Gerelateerde publicaties