De Belgische norm NBN B 62-002 is van toepassing voor de berekening van de warmteoverdracht door transmissie en ventilatie tussen de verwarmde of gekoelde ruimten in gebouwen en de buitenomgeving. Vensters behoren uiteraard tot de door de norm beoogde gebouwcomponenten.
Versie 12
24 oktober 2017

Rekentool

Download de rekentool, zet deze op een voor u vertrouwde locatie op uw pc en dubbelklik op het bestand. De rekentool opent zich.

Handleiding

Het gebruik van de rekentool wordt toegelicht in de handleiding.

Contact

Erik Kinnaert

Met deze standalone rekentool is het mogelijk om:

  • de U-waarde (W/m²K) van enkele en dubbele houten vensters te bepalen
  • een rapport te genereren waarin de U-waarde van het venster, de U-waarden van de samenstellende onderdelen en de belangrijkste afmetingen vermeld staan.

De berekening is gebaseerd op de vereenvoudigde methode uit de Belgische norm NBN B 62-002, die uitgaat van een worst case scenario. De berekende U-waarde van het venster stemt dus overeen met de minimale thermische prestatie van het gevelelement.

Om deze rekentool te kunnen gebruiken, dient u eerst Java Runtime Environment 9 (JRE 9) of hoger op uw computer te installeren.