Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

In welke gevallen moeten de dakpannen verankerd worden om te weerstaan aan de windkrachten?

Bouwdomein

Terug naar hellende daken

Dit is afhankelijk van de te verwachten windkrachten, de dakhelling en het gewicht van de dakpannen. In de bijlage van de TV 240 wordt dit nader toegelicht en zijn er tabellen opgenomen waaruit men kan afleiden hoeveel dakpannen er in welke dakzone verankerd moeten worden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 240: Pannendaken (vervangt TV 175, 186 en 202, behalve wat betreft de aansluitingsdetails) (de prijs geldt voor de TV 240 + 1 addendum naar keuze : 240-1 OF 240-2).

    De TV 240 en de twee bijlagen, betonpannen en pannen uit gebakken aarde, vormen een handig overzicht voor de bouwprofessionelen die pannendaken plaatsen.

    Bekijk de bijlage.