Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Aan welke waarde moet het maximale vochtgehalte van een cementgebonden dekvloer beantwoorden alvorens men mag overgaan tot de plaatsing van een parket?

Bouwdomein

Terug naar veelgestelde vragen

Het met een carbidefles gemeten massavochtgehalte van een cementgebonden, onverwarmde dekvloer mag maximaal 2,5 % bedragen alvorens men kan overgaan tot de plaatsing van een parket. Verder dient men iedere latere bevochtiging vanaf de onderzijde te voorkomen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 272: Houten vloerbedekkingen: plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren. Deel 2: uitvoering (vervangt de TV 218).

    Deze TV beschrijft de uitvoering van houten vloerbedekkingen en de afwerkingsbehandelingen.

    Bekijk § 2.2.3.