Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Bestaan er voor ventilatiesystemen aanbevelingen met betrekking tot de minimumafstand tussen een luchttoevoer- en een luchtafvoeropening?

Bouwdomein

Terug naar veelgestelde vragen

Ja. De TV 258 formuleert enkele eenvoudige aanbevelingen om een recirculatie van de vervuilde lucht naar het ventilatiesysteem te vermijden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 258: Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203).

    De TV 258 is een leidraad voor de uitvoering en het ontwerp van basisventilatiesystemen voor woongebouwen. Er werd eveneens een rekentool ontwikkeld.

    Bekijk § 3.4.