Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Hoeveel kost het Buildwise-lidmaatschap?

Lidmaatschap & abonnementen

Terug naar veelgestelde vragen

De bijdrage voor jouw Buildwise-lidmaatschap vind je terug op de factuur die je jaarlijks van Buildwise ontvangt.

Elke onderworpen onderneming is jaarlijks minstens de minimumbijdrage verschuldigd.

Werk je als zelfstandige zonder personeel? Dan betaal je een minimumbijdrage, ongeacht het aantal NACE-codes waarvoor je bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) bent ingeschreven. 

De jaarlijkse bijdrage wordt als volgt bepaald:

De jaarlijkse bijdrage bestaat ofwel uit de minimumbijdrage vermeerderd met het bedrag berekend op basis van de bruto loonmassa ofwel uit anderhalf per duizend van het gezamenlijk bedrag der uitgevoerde werken van vorig kalenderjaar waarvan de aard in de opsomming in de statuten van Buildwise bepaald is.

De  minimumbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de Algemene Raad van Buildwise waar aannemers in vertegenwoordigd zijn.

Het bedrag berekend op basis van de bruto loonmassa wordt als volgt bepaald: de bruto loonmassa (kwartaal 4 kalenderjaar-2 + kwartaal 1 kalenderjaar-1 + kwartaal 2 kalenderjaar-1 + kwartaal 3 kalenderjaar-1), verkregen van de RSZ, wordt vermenigvuldigd met een aanslagvoet afhankelijk van de hoofdactiviteit van de onderneming. 

Ontdek hier alle voordelen van jouw lidmaatschap.