Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Is het mogelijk om houten buitenschrijnwerk dat gedurende geruime tijd onafgewerkt bleef of niet onderhouden werd, te (her)schilderen?

Bouwdomein

Terug naar veelgestelde vragen

Ja. Het is echter van essentieel belang om het verweerde laagje hout aan het oppervlak van het schrijnwerk te verwijderen alvorens de eigenlijke schilderwerken aan te vatten. Dit vergt een intensievere schuurbewerking dan gebruikelijk en wordt bijgevolg aanzien als een bijzondere voorbereiding die een meerkost met zich meebrengt.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 249: Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken (herziening van de TV 159).

    De TV nr. 249 van Buildwise is op maat van de schilder. Dit document biedt hen immers een leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken.

    Bekijk § 5.