Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Is het plaatsen van een duiker (sifon) op de huisaansluiting aangewezen?

Bouwdomein

Terug naar veelgestelde vragen

Nee. Het plaatsen van een duiker op de huisaansluiting wordt afgeraden, omdat dit het risico op verstopping vergroot. In sommige gemeenten is de plaatsing van een dergelijk toestel net vóór de aansluiting op de openbare riolering echter verplicht. Het stroomopwaartse uiteinde ervan moet dan steeds verlucht worden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Digest 01: Verluchting van sanitaire afvoerinstallaties in gebouwen.

    Hoe kan men geurproblemen ter hoogte van de stankafsluiters beperken en de drukschommelingen in de afvoerinstallaties voor afvalwater tegengaan? In deze Digest komt u het te weten!

  • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

    Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

    Bekijk § 4.5.3.