Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Mogen de natuurlijke-ventilatieopeningen tijdens een luchtdichtheidsproef dichtgekleefd worden met tape?

Bouwdomein

Terug naar technische vragen

In Vlaanderen en Brussel mogen de ventilatieroosters afgedicht worden volgens de STS 71-3. In Wallonië mogen deze roosters daarentegen niet afgedicht worden, maar moeten ze gesloten worden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2016/02.14: Luchtdichtheidsmetingen in het kader van de EPB: behandeling van de ventilatievoorzieningen.

    Het principe van de luchtdichtheidsmeting staat beschreven in de norm NBN EN ISO 9972, die sinds kort de norm NBN EN 13829 vervangt. Hoe moeten de ventilatievoorzieningen behandeld worden?