Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Wat zijn de Technische Comités?

Laboratoria & Technische Comités

Terug naar veelgestelde vragen

De Technische Comités vormen een weerspiegeling van alle bouwberoepen. Ze bestaan al vele jaren (voor het merendeel reeds sinds 1960) naast de hoogste bestuursorganen van Buildwise, meer bepaald de Algemene Raad en het Vast Comité.

Elk bouwberoep wordt vertegenwoordigd door een Technisch Comité. De Technische Comités zijn samengesteld uit bouwprofessionelen, hoofdzakelijk aannemers. Het gaat hier om ware wetenschappelijke en technische smeltkroezen, die de prioritaire acties van Buildwise vastleggen in functie van de behoeften van de sector. Ze vormen in zekere zin de hoeksteen van het Centrum.