Naar hoofdinhoud

Aan welke eisen moet een 'schilderklare' ondergrond voldoen?

Vakgebied

Terug naar pleisterwerken

De aanduiding 'schilderklaar' is onnauwkeurig omdat ze geen enkele informatie geeft over het gewenste uitzicht en de uitvoeringstoleranties van de ondergrond. Bij ontstentenis van een eenduidige bepaling, legt de TV 249 de gebruikelijke eisen in functie van de aard van de ondergrond vast.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

 • Buildwise-Dossiers 2007/04.01: Afwerkingsgraad voor gipsplaten en verfsystemen ... onlosmakelijk verbonden eisen.

  Dit artikel geeft een stand van zaken met betrekking tot de afwerkingsgraad en de uitvoeringstoleranties voor gipsplaten en verfsystemen.

 • TV 249: Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken (herziening van de TV 159).

  De TV nr. 249 van Buildwise is op maat van de schilder. Dit document biedt hen immers een leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken.

  Bekijk § 5.3.
 • Buildwise-Digest 14: Een binnenbepleistering schilderen volgens de regels van de kunst.

  Deze Digest handelt over het schilderen van binnenbepleisteringen. Dit document heeft als oogmerk om u de voornaamste elementen uit de TV 249 voor te stellen die elke schilder zou moeten kennen om het resultaat te bekomen dat hij aan zijn klant beloofd heeft.