Aan welke eisen moet een ‘schilderklare’ binnenbepleistering voldoen?

Vakgebied

Terug naar pleisterwerken

De term ‘schilderklaar’ (of ‘klaar voor de schilder’) geeft geen informatie over de gewenste toestand van het pleisteroppervlak, noch over de uitvoeringsgraad van de latere afwerking. Een dergelijke vage definitie is dan ook afgeraden. 

 

Om discussies over het eindresultaat van de binnenpleisterwerken te vermijden en een objectieve beoordeling bij de oplevering mogelijk te maken, dient men vooraf in de contractuele documenten eenduidige criteria op te nemen. 

 

Voor gladde bepleisteringen worden het uitzicht, de kwaliteit en de geometrische eigenschappen vastgelegd door het definiëren van het gewenste kwaliteitsniveau (Q1 tot Q4) en de gewenste geometrische tolerantieklasse (zie TV 284). 

 

Bij een later te schilderen gladde binnenbepleistering dient de schilder voor elk van de vier kwaliteitsniveaus voorbereidende werken uit te voeren die afhangen van de gewenste uitvoeringsgraad van de schilderwerken. Ook dit moet vóór de aanvang van de werken afgesproken worden (zie TV 249 en TV Recap 14). 

Meer informatie