Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Bouwakoestiek : normering in België

Schema acoustique

Schematische voorstelling van het concept bouwakoestiek.

De bouwakoestiek reikt oplossingen aan met betrekking tot de verschillende geluidsproblemen die men kan aantreffen in woningen, schoolgebouwen, kantoorgebouwen, e.d.

De problemen hebben meestal te maken met één van volgende thema’s:

  1. Luchtgeluidsisolatie tussen ruimten en tussen gebouwen (stemgeluiden, telefoon, televisie, machines, ...)
  2. Contactgeluidsisolatie (loopgeluiden, verschuiven van stoelen, machines, ...)
  3. Isolatie van gevels tegen het lawaai uit de buitenomgeving (verkeer, ...)
  4. Lawaai teweeggebracht door installaties (dampkap, ventilatiesysteem, liften, ...)
  5. Nagalmbeheersing en absorptie (in gemeenschappelijke hallen, atria, klaslokalen, ...)

Normalisatie

De normalisatie binnen het domein van de bouwakoestiek is in voortdurende evolutie. In onderstaand document vind je een overzicht terug van de meest nuttige normen.

De eisen die van toepassing zijn in België voor woongebouwen zijn opgenomen in de norm NBN S 01-400-1. In juli 2022 verscheen de nieuwe uitgave van deze norm. De criteria in deze norm gelden als regels van goede praktijk voor woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend wordt na 1 januari 2023. Voor aanvragen tot eind 2022 zijn de eisen uit de vorige editie (2008) van toepassing.

De akoestische eisen voor schoolgebouwen zijn opgenomen in de norm NBN S 01-400-2 (2012) Voor andere gebouwen zijn de eisen in de normen NBN S 01-400 (1977) en NBN S 01-401 (1987) van toepassing.

Oplossingen en rekentools

Oplossingen die voldoen aan de nieuwe lucht- en contactgeluidisolatie-eisen voor woongebouwen zijn beschikbaar onder de vorm van kant- en klare bouwconcepten in de TV 281 Akoestische isolatie tussen woningen.

Met de steun van de Normen-Antenne Akoestiek ontwikkelt Buildwise ook rekentools als hulpmiddel bij het akoestische ontwerp en de dimensionering van gebouwen en technische installaties. Deze vormen een ondersteuning voor de toepassing van de normenreeks NBN S 01-400-x. De Optivent-rekentool voor ventilatiesystemen werd in 2022 aangevuld met een nieuwe module akoestiek ter bepaling van het te verwachten geluidsniveau in elke ruimte. Versie 2.1 houdt rekening met de nieuwe normeisen uit 2022, geldig voor woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend na 1 januari 2023. Daarnaast wordt gewerkt aan een tool voor de dimensionering van de gevelgeluidsisolatie en een tool als hulpmiddel bij de toepassing van de TV 281.