Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

Naar een robuust hygrothermisch wandontwerp en geoptimaliseerde remedie voor pathologieën - OptHyWall

Terug naar onderzoeksprojecten
Constructieve oplossingen, toegepast bij het isoleren en renoveren van gebouwen, moeten robuust en doeltreffend zijn op de lange termijn

Bron: "Shutterstock"

Vocht vormt al vele jaren één van de belangrijkste oorzaken van pathologieën in gebouwen en is, vooral bij te renoveren gebouwen, een steeds terugkerend probleem. Daarnaast wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van materialen van biologische oorsprong, die gevoeliger zijn voor vocht. Om de wereldwijde milieudoelstellingen te bereiken, moeten de bouwoplossingen voor het isoleren en renoveren van gebouwen meer dan ooit doeltreffend zijn op de lange termijn en voldoende robuust zijn tegen de gevaren die inherent zijn aan de levensduur van een gebouw. 

In deze context beoogt het OptHyWall-project de ontwikkeling van gestandaardiseerde instrumenten op basis van optimalisatietechnieken om de hygrothermische karakterisering van materialen en wanden op basis van metingen te vereenvoudigen. Het project wil ook een robuust hygrothermisch wandontwerp toelaten en vochtpathologieën op een geoptimaliseerde manier remediëren. 

In een eerste stap in het project worden geschikte optimalisatietechnieken geselecteerd. Deze technieken worden toegepast op echte muurconstructies waarop in-situ metingen of labometingen worden uitgevoerd. Een specifieke actie is gewijd aan de studie van de sensoren voor de hygrothermische metingen, waarbij ook het toepassingsgebied en de nauwkeurigheid van de sensoren worden geëvalueerd. Daarnaast heeft het project ook als doel om de inputgegevens die nodig zijn voor numerieke simulaties beter te definiëren. Hierbij wordt gefocust op de beginvoorwaarden, hygrothermische belastingen en de impact van de uitvoering. Tenslotte beoogt het project ook een robuust wandontwerp en het vinden van oplossingen voor het remediëren van vochtgerelateerde pathologieën op basis van de ontwikkelde optimalisatietechnieken. 

Het project zal ook leiden tot generieke informatie om pathologieën te voorkomen of op te lossen, welke in de in ontwikkeling zijnde normen zal worden geïntegreerd. 

Met de steun van

FOD Economie NBN

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject ?