Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

RENO+ Een nieuwe structurele aanpak van de renovatie in Wallonië -

Terug naar onderzoeksprojecten
RENO+ belooft de eigenaar om zijn huis gemakkelijk, risicoloos, grondig en tegen de juiste kosten te renoveren.
Het metier
Start: 15 februari 2022 Eind: 15 augustus 2023

Bron: "Shutterstock"

Gezien de omvang van de uitdagingen met betrekking tot renovatie, moet de bouwsector zich verenigen en nieuwe initiatieven aansturen om een nieuwe dynamiek op gang te brengen en bij te dragen tot het behalen van de doelstelling van 3% jaarlijkse grondige renovatie. 

Buildwise, CCW en Greenwin hebben RENO+ opgezet, een nieuwe aanpak voor renovatie in Wallonië, met een focus op particuliere residentiële gebouwen. De rode draad is een doordachte klantbenadering, die in het huidige ecosysteem erg ontbreekt, met als doel een snelle massificatie van het proces. Het project richt zich op de behoeften van de klant en ontwikkelt gestandaardiseerde methoden die efficiëntiewinsten en kostenreducties mogelijk maken. Het project structureert de administratieve, technische en commerciële aspecten van een renovatieproject. De gepriviligieerde renovatie strategie richt zich op de markt voor grondige renovaties, maar laat naast de energiedoelstelling ook aanvullende werken toe die beantwoorden aan de behoeften van de klant op het vlak van comfortverbetering of uitbreiding van de leefruimte. 

Concreet zijn de doelstellingen van het project om alle actoren en overheidsinstanties op één lijn te brengen en te betrekken, een aanbod van gestandaardiseerde en reproduceerbare technische oplossingen op te bouwen, het "marketing" -concept in een klantbenadering op te bouwen en operationele hulpmiddelen te ontwikkelen om het proces te standaardiseren met het oog op massificatie. Het heeft ook tot doel het kwaliteitskader en de opleiding te ontwikkelen, de aanpak op ware grootte uit te testen en innovatie te stimuleren en te integreren in het aanbod. Het project heeft tot doel de Waalse regering te ondersteunen bij de ontwikkeling van het financiële kader en het ontwikkelen van een kader voor samenwerking met private actoren om (bij voorrang binnen de algemene aannemers) de opkomst van nieuwe actoren van het "sleutel-op-de-deur"-type van renovatie te stimuleren.

En collaboration avec

Embuild Logo Wallonie Black

Avec le soutien de

Service public de Wallonie

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?