Hergebruik van materialen

Terug naar : green deal

Het hergebruik van bouw- materialen vergemakkelijken en ontwikkelen

Het hergebruik van materialen is een belangrijke pijler in de overgang van de bouwsector naar een meer circulaire economie. Het stimuleert de toepassing van korte kringlopen (en dus een afname van de milieu-impact) en lokale activiteiten. Dit domein is nog sterk onderontwikkeld en er zijn concrete tools nodig om het verder te doen evolueren.

Het ‘BBSM’-project (Het Brussels gebouwenpark als bron van nieuwe materialen), dat in 2021 afgerond werd, had tot doel het vertrouwen van de bouwprofessionals ten opzichte van gerecupereerde materialen te bevorderen. 

Tools om de onzekerheden rond het hergebruik van bouwmaterialen te doen afnemen

In dit verband hebben we een methode ontwikkeld voor de beoordeling van de technische prestaties ervan en deze toegepast op verschillende courant hergebruikte stromen: bakstenen, isolatie uit minerale wol, massief houten vloeren, technische installaties en stalen structuurelementen. We hebben ook vijf grote sloopwerven in Brussel opgevolgd om concrete lessen te trekken uit de praktijken met betrekking tot hergebruik en recyclage.

Het Interreg-project ‘Digital Deconstruction’ heeft tot doel innovatieve digitale oplossingen te ontwikkelen die sloopwerkzaamheden vergemakkelijken. Een aantal in 2021 ontwikkelde tools worden getest op zes pilootwerven (3D-scanning, BIM, databanken en blockchain).

Ten slotte streven we er met het Interreg-project ‘FCRBE’ (Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements in Northwestern Europe) naar om het hergebruik van bouwmaterialen in Noordwest-Europa tegen 2032 met 50 % te doen toenemen. In het document ‘Een gids voor het identificeren van bouwproducten met potentieel voor hergebruik’, dat in november gepubliceerd werd, beschrijven we hoe een hergebruiksinventaris opgesteld kan worden. Deze gids en andere tijdens het project ontwikkelde tools werden tot in 2021 getest in 36 pilootactiviteiten (waarvan 12 in België).