Richting slimmere gebouwen, doorheen hun hele levenscyclus

De cluster ‘Smart Buildings in Use’ brengt vooruitstrevende bedrijven samen om innovatieve oplossingen te creëren voor slimmere gebouwen. Efficiënter (gedigitaliseerd) beheer en onderhoud in gebouwen vormen daarbij de basis, maar ook verhoogde energie-efficiëntie, comfort en beleving komen aan bod. Nieuwe technologieën kunnen een gebouw opwaarderen tot leverancier van diensten voor de gebruikers en zo helpen om de steeds hogere verwachtingen in te lossen.

Om de sector te begeleiden bij de evolutie richting smart buildings, wil de cluster samenwerking en kennisuitwisseling stimuleren. Dat deden we in 2021 onder andere door te werken aan deze publicaties:

  • de casestudy’s over smart buildings: door casestudy’s te analyseren, documenteren en communiceren, willen we aannemers en bouwheren mobiliseren en inspireren om in te zetten op slimme gebouwen
  • het toelichtingsdocument over interoperabiliteit in smart buildings: interoperabiliteit wijst op de mogelijkheid om systemen te laten interageren door middel van interpreteerbare informatie-uitwisseling. In een uitgebreide publicatie gaan we dieper in op het belang ervan
  • de praktijkgids Smart Buildings: dit document geeft inzicht in de stappen die een beslissingsnemer bij een bouwproject moet zetten om zijn gebouw smart te maken.

Al deze initiatieven leiden tot een verhoogde kennis bij de verschillende partners in het bouwproces en tot innovatieve samenwerkingsverbanden tussen de leden, waardoor de markt zich verder weet te ontplooien.

Smart Buildings in Use is een cluster van en voor bedrijven. Samenwerking en kennisuitwisseling vormen de kracht van deze cluster