Eigen projecten: voorbeelden

Terug naar : metier

Eigen projecten: twee praktijkvoorbeelden

Verf op baksteenmetselwerk

Het Technische Comité ‘Schilderwerken, soepele muur- en vloerbekledingen’ en de afdeling ‘Technisch Advies en Consultancy’ hebben melding gemaakt van pathologieën met betrekking tot de onthechting van verf op baksteen. In dit verband werd in 2021 een project opgestart om de mogelijke oorzaken te achterhalen en praktische aanbevelingen voor te stellen. Buildwise heeft daarom een eenvoudige test ontwikkeld waarmee schilders in situ kunnen vaststellen of de verf op baksteenmetselwerk risico op onthechting vertoont. De resultaten van dit onderzoek kwamen aan bod in een uitgebreid artikel, maar ook in een korte en dynamische video die op sociale media verspreid werd (onder meer op onze LinkedIn-pagina). De valorisering van de resultaten naar de sector toe via verschillende kanalen sluit perfect aan bij de communicatiedoelstelling van Buildwise om bouwbedrijven van eender welke omvang op een zeer  concrete manier te bereiken.

Eigen projecten ten voordele van specifieke behoeften van de aannemers

Dimensionering van glazen borstweringen

De norm ‘Borstwering van gebouwen’ vermeldt de belastingen waarmee rekening gehouden moet worden. Het is echter verre van eenvoudig om borstweringen (vooral wanneer ze van glas zijn) zo te ontwerpen dat ze mensen beschermen tegen het risico op naar beneden vallen. Op initiatief van het Technische Comité ‘Glaswerken’ heeft  Buildwise proeven gedaan met verschillende soorten configuraties en uitvoeringen. Dit project zal resulteren in tabellen voor de juiste dimensionering van borstweringen en glasdikte voor verschillende in de praktijk voorkomende gevallen, rekening houdend met de invloed van tussenlagen. De resultaten van dit onderzoek zullen opgenomen worden in een TV over glazen borstweringen, die binnenkort voltooid zal zijn.