Eigen projecten

Terug naar : metier

Eigen projecten: meer toegevoegde waarde voor de aannemers

Buildwise voert elk jaar heel wat onderzoeksprojecten uit. Sommige daarvan zijn gesubsidieerd, andere worden gefinancierd met eigen middelen. Met deze laatste willen we antwoorden bieden op vragen van de bouwbedrijven, die ons bereiken via de Technische Comités. Meestal gaat het erom concrete oplossingen te vinden voor schadegevallen die zich voordoen op de bouwplaats: corrosie van zinken daken, onthechting van verf op baksteen, vermindering van de akoestische prestaties van de onderlagen van zwevende dekvloeren ...

Concrete en directe antwoorden op de aanvragen van de bouwberoepen

Een tweede soort projecten in eigen beheer maakt het mogelijk de kennis over specifieke domeinen te vergroten om de bouwsector nog beter van dienst te zijn en aan vastgestelde behoeften te voldoen: casestudy’s van smart gebouwen, 3D-printen van beton, ontwikkeling van een gids voor warmtepompen ...

Een derde categorie, ten slotte, heeft als doel om het begrip en het gebruik van normatieve of regelgevende documenten te vergemakkelijken, in functie van de realiteit op het terrein: ontwikkeling van een app voor de specificatie van beton, dimensionering van glazen borstweringen, doorvoeringen voor leidingen doorheen brandwerende schachtwanden ...
Ongeacht de categorie, is het de bedoeling dat ál deze projecten een impact hebben op de aannemers. Ze worden onder de aandacht van de bouwprofessionals gebracht doordat ze opgenomen worden in publicaties zoals TV’s en aan bod komen in webinars en opleidingen.

In 2021 liepen er 28 eigen projecten, waarvan er 12 reeds voltooid werden. De andere lopen door tot in 2022. Eind 2021 werden bovendien vier nieuwe projecten voorgesteld en aanvaard.