Nabehandeling van beton

Terug naar : metier

Een reproduceerbare methode om de doeltreffendheid van nabehandelingsproducten voor beton te beoordelen

Elk jaar buigt de afdeling ‘Technisch Advies en Consultancy’ zich over 30 à 50 gevallen van scheuren in betonvloeren. Meestal gaat het om pathologieën die te wijten zijn aan een slechte nabehandeling, wat leidt tot hoge herstelkosten.

De meest gebruikelijke beschermingsmethode tegen uitdroging is het spuiten van een nabehandelingsproduct op het oppervlak van het verse beton. Om de prestaties van zo'n product te garanderen, wordt in de meeste bestekken verwezen naar de technische specificatie CEN/TS 14754-1 of naar de technische voorschriften PTV 501. Er is echter geen Europese norm vastgesteld omdat de methode niet reproduceerbaar is.

Concure II zet zich in om problemen op de bouwplaats te vermijden en nabehandelingsproducten te certificeren volgens realistische criteria

De invloed van een groot aantal testparameters werd onderzocht in het kader van het project ‘Concure I’. Het doel van het project was een betrouwbare en reproduceerbare methode te ontwikkelen voor de evaluatie van de doeltreffendheid van nabehandelingsmiddelen, gebaseerd op de meting van het massaverlies van betonplaten. ‘Concure II’, dat in 2020 van start is gegaan in samenwerking met het CRIC-OCCN, heeft  tot doel aanvaardingscriteria vast te leggen voor de in de handel beschikbare producten. In 2021 werden de resultaten ervan gedeeld in een Europese werkgroep met het oog op het opstellen van een nieuwe norm. In de toekomst verwachten we verdere resultaten over de vorming, verwijdering en hechting van de oppervlaktefilm.