Vervorming van een aanaarding monitoren

Terug naar : metier

De vervorming van een aanaarding meten in de tijd

In het kader van de voltooiing van de Antwerpse Ring moest ter hoogte van Linkeroever langs de E17 een gewapende aanaarding uitgevoerd worden met geosynthetische materialen. Hoewel deze techniek steeds vaker gebruikt wordt als beschoeiingsoplossing, bestaat er nog heel wat onzekerheid over de evolutie van de vervorming van geosynthetische materialen. Algemene aannemers en aannemers van grondwerken moeten echter in staat zijn het aantal lagen en de sterkte van de materialen te berekenen die aangebracht moeten worden om de constructie duurzaam te beveiligen.

Voor een antwoord op deze vragen wendde de openbare bouwheer zich tot Buildwise. Slechts weinig bedrijven beschikken over de deskundigheid om dergelijke metingen uit te voeren. Over het algemeen voegen ze liever meer geosynthetische materialen toe dan nodig of vertrouwen ze op de fabrikanten om de vereiste hoeveelheid en sterkte te bepalen.

Efficiënte rekenmethoden ter beschikking stellen

De gewapende aanaarding, die in 2021 aangelegd werd, is 160 m lang en 15 m hoog. Dat is een totaal atypische constructie. Om het gedrag van geosynthetische materialen te bestuderen, installeerde Buildwise meetkabels op basis van optischevezeltechnologie. Dat is een complexe ingreep, omdat dergelijke kabels delicaat zijn om te hanteren.

Dit onderzoeksproject levert een reƫle toegevoegde waarde op voor de bouwbedrijven. In de toekomst zullen ze immers de hoeveelheid geosynthetische materialen kunnen berekenen die nodig is om de veiligheid van dergelijke constructies op lange termijn te garanderen, en zo kunnen besparen op materialen.