Les hydro-panneaux produisent de l’eau potable grâce à la lumière du soleil et à l’air ambiant

Retour à : nouvelles

Un nouveau type de panneaux solaires permet de produire de l'eau potable à partir de l'air ambiant. Ces panneaux auraient pour principal avantage de pouvoir produire de l'eau potable à l'aide d'énergie renouvelable de manière totalement indépendante du réseau, même dans les régions relativement sèches.

Betonstorten in de winter: neem de juiste maatregelen

C-Watch

Buildwise biedt de "C-Watch", samen met zijn partnerorganisaties, aan als een innovatieondersteunende dienst, waarbij innovatieve ideeën en producten gepubliceerd worden als inspiratiebron in een eerste stap in het innovatieproces van bouwbedrijven. De "C-Watch" is geen oplijsting van producten of methodes die hun nut of kwaliteit bewezen hebben, en een publicatie kan geenszins gezien worden als een kwaliteitsoordeel van Buildwise of zijn partnerorganisaties over het desbetreffende product of methode, noch voor producten of methodes in ontwikkelingsfase noch voor deze die reeds op de markt aangeboden worden.

Het nieuwe paneel omvat een combinatie van een standaard PV-paneel en een hydropaneel. Het PV-paneel (en een back-up batterij) produceert de nodige elektriciteit om ventilatoren binnenin het hydropaneel te laten draaien. Deze ventilatoren zuigen de vochtige omgevingslucht naar binnen en laten deze circuleren door een sponsachtig, hygroscopisch materiaal, dat de waterdamp uit de lucht adsorbeert. Onder invloed van de zonnewarmte zal de waterdamp opnieuw desorberen en het zo bekomen vloeibare water wordt vervolgens opgevangen in een reservoir. Hierin wordt het water gemineraliseerd met calcium en magnesium om het drinkbaar te maken en wordt het geozoneerd om de zuiverheid ervan te garanderen. Tot slot kan men het reservoir verbinden met een kraan om het water af te tappen. Het water wordt zuiver gehouden door middel van een luchtfilter, het specifieke adsorptie-desorptieproces dat enkel zuiver water produceert, een ingebouwd sterilisatiesysteem en een speciaal zuiveringspatroon tussen het reservoir en de kraan. De werking, productiehoeveelheid en waterkwaliteit kunnen vanop afstand opgevolgd worden via een app op de smartphone. De data worden ook doorgestuurd naar een centraal opvolgsysteem van de fabrikant. Een standaardsysteem omvat twee hydropanelen van elk 1,2 x 2,4 m² en kan op een hellend dak geplaatst worden, maar ook op een plat dak of gewoon op de grond.

Een nieuw type zonnepanelen van Zero Mass Water produceert zuiver water. Bron: Zero Mass Water

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van deze panelen is dat ze in staat zouden zijn om volledig netonafhankelijk met behulp van hernieuwbare energie zuiver water te produceren, zelfs in relatief droge regio’s. Volgens de ontwikkelaars kunnen de standaard hydropanelen 4 tot 10 liter drinkwater per dag produceren, afhankelijk van de meteorologische omstandigheden en de luchtvochtigheid. De productie zou al mogelijk zijn bij een relatieve luchtvochtigheid onder 10%. In tegenstelling tot leidingwater, zijn er voor dit water geen grote infrastructuurwerken nodig voor productie, opslag en transport.

Aandachtspunten

Volgens de ontwikkelaars voldoet het door de hydropanelen geproduceerde water aan de Amerikaanse USEPA standards for drinking water. In Europa en België bestaat er ook specifieke regelgeving voor (private) drinkwaterproductie. De Europese Drinkwaterrichtlijn heeft tot doel om de mens en het milieu te beschermen tegen vervuild water en contaminatie hiervan tegen te gaan. Hiervoor worden kwaliteitseisen opgesteld voor het drinkwater in de Europese Unie, alsook voor de materialen, die met het drinkwater in contact komen. In Vlaanderen verplichten bijkomende voorschriften private waterleveranciers om zelf de kwaliteit van het geproduceerde water op te volgen, te bewaken en te rapporteren. Het is noodzakelijk dat bij toepassing in België de bovenstaande technologie en het hiermee geproduceerde drinkwater aan deze wetgeving voldoen.

C-Watch

Inspiring construction technology

C-Watch is een technology watch die opgestart werd op initiatief van de Technologische dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en InnovIRIS, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie.