Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Opleiding

Akoestisch comfort in woongebouwen: nieuwe normeisen en kant-en-klare bouwconcepten | Online

Nog 259 plaatsen vrij!
Akoestiek

Leer meer over de nieuwe akoestische norm voor woongebouwen en de Technische Voorlichtingsnota over Akoestische isolatie tussen woningen tijdens dit webinar, georganiseerd door Buildwise, via de Technologische Dienstverlening C-Tech.

Organisator: Buildwise
Sinds januari 2023 zijn de nieuwe akoestische normcriteria voor woongebouwen uit de NBN S 01-400-1:2022 van kracht. Naast de comforteisen voor installatiewaai en de gevelgeluidisolatie, zijn ook de criteria voor lucht- en contactgeluidisolatie geactualiseerd sinds de normeditie van 2008.
Met kant-en-klare bouwconcepten biedt onze nieuwe Technische Voorlichtingsnota 281 'Akoestische isolatie tussen woningen' een rechtstreeks antwoord op deze normeisen. In deze online informatiesessie worden de nieuwe eisen met betrekking tot de verschillende akoestische comfort-eisen besproken, met een focus op de belangrijkste vernieuwingen. Vervolgens wordt de inhoud en het gebruik van de TV-nota 281 met checklists en aandachtspunten toegelicht. Na afloop van de sessie nemen wij graag even de tijd om uw eventuele vragen te beantwoorden.  
 
Programma
10.00uDe nieuwe akoestische norm voor woongebouwen
11.00uDe nieuwe TV-nota 281 'Akoestische isolatie tussen woningen
12.00uVraag en antwoord
12.30uEinde
 
De deelname is gratis. Inschrijven is verplicht.
03 mei 2023

Extra informatie

Geen subsidie

C-Tech Sr Acoustics