Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Publicaties

*

Ontdek de publicatiereeksen

Alle Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichtingen zijn referentiedocumenten die worden opgesteld door een werkgroep van professionals uit de betrokken sector (aannemers, architecten, experten, fabrikanten, enz.). Deze groep werkt onder toezicht van een of meerdere technische comités. Elke Voorlichting geeft de ontwerp- en uitvoeringsvoorschriften waarmee de gewenste prestaties voor specifieke bouwwerken behaald kunnen worden. De inhoud ervan houdt steeds rekening met de meest recente onderzoeksresultaten en de praktijkervaring van professionals. Ze zijn beschikbaar op papier (enkel de Voorlichtingen van de laatste tien jaar) en elektronisch met een betalend abonnement. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.

Alle Bouwgebreken

Bouwgebreken zijn artikels die meestal op vraag van de technische comités worden opgesteld door medewerkers van Buildwise. Ze behandelen specifieke schadegevallen waarmee de ingenieurs van de afdeling Technisch Advies op de bouwplaats te maken krijgen. Deze zijn enkel elektronisch beschikbaar, en meestal uitsluitend voor betalende leden. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.

TV-recap zijn documenten van enkele pagina’s over specifieke en erg belangrijke onderwerpen uit een Technische Voorlichting. Enkel beschikbaar voor betalende leden. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.

Alle Dimensioneringsmethodes

Dimensioneringsmethodes zijn referentiedocumenten die worden opgesteld door een werkgroep van professionals uit de betrokken sector (aannemers, architecten, experten, fabrikanten, enz.). Deze groep werkt onder toezicht van een of meerdere technische comités. De dimensioneringsmethodes behandelen meestal onderwerpen die te maken hebben met de dimensioneringsmethoden van bepaalde bouwwerken. Ze zijn beschikbaar op papier (enkel de dimensioneringsmethodes van de laatste tien jaar) en elektronisch met een betalend abonnement. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.

Alle Innovation paper

Innovation papers zijn documenten over specifieke onderwerpen, opgesteld door de ingenieurs van Buildwise en meestal met betrekking tot innovatieve thema’s (kringloopeconomie, LEAN bouwen, digitalisering, …). Ze zijn gratis raadpleegbaar voor iedereen.

Alle Meetstaten van gebouwen

De ‘Meetstaat van gebouwen’ zijn verschillende bladen ter toelichting van de norm NBN B 06-001 ‘Metingen voor gebouwen – Methoden voor hoeveelheden’ die in ons land de basis vormt voor de berekening van hoeveelheden. Elk nummer is gewijd aan een specifiek hoofdstuk van de norm (binnenbepleistering, schilderwerk, metselwerk, …) en beschrijft de manier voor het meten van hun hoeveelheid. Sommige zijn geïllustreerd met voorbeelden. Enkel beschikbaar voor betalende leden. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.

Alle Buildwise artikel

Buildwise artikels bevatten artikels die verschenen zijn vóór 2004 en nog steeds als belangrijk worden beschouwd hoewel hun inhoud misschien niet meer volledig up-to-date is. Enkel beschikbaar voor betalende leden. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.

Alle Videos-Webinars

Buildwise Video’s: uiteraard bestaan er buiten de traditionele papieren en PDF-documenten ook nog andere communicatievormen. Daarom worden er op vraag van de technische comités video’s ontwikkeld, die tegelijk een essentiële rol spelen in het verspreiden van onze onderzoeksresultaten op een alternatieve manier. Deze selectie aan webinars en didactische animaties belangen bijna alle beroepen binnen de bouwsector aan.

Alle Buildwise artikels

WTCB-dossiers zijn artikels die op vraag van de technische Comités worden opgesteld door werknemers van het WTCB. De gratis raadpleegbare korte versies (gewoonlijk twee pagina’s lang) worden eveneens gepubliceerd in ons tijdschrift WTCB-Contact dat om de twee maanden wordt opgestuurd naar alle bouwondernemingen die lid zijn van het WTCB. Soms zijn er ook langere versies vereist die het onderwerp meer in detail beschrijven. Deze zijn enkel elektronisch beschikbaar, en meestal uitsluitend voor betalende leden. Alle ondernemingen die lid zijn van het WTCB hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle WTCB-publicaties.

Neem een abonnement

Wenst u een abonnement op onze publicaties of de publicaties + NBN-normen?

Abonnementen

Contact

Niet gevonden wat je zocht?

Contact

Buildwise Magazine

Ontdek de laatste en vorige edities van het Buildwise Magazine vol bouwinformatie per vakgebied hier online.

Lees het Buildwise Magazine