Naar hoofdinhoud

Over Buildwise - Leer jouw innovatiecentrum kennen

Wat is Buildwise?

Buildwise is de nieuwe naam van het vroegere Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), opgericht in 1959 door de bouwsector. Buildwise heeft als missie om bouwprofessionals te ondersteunen bij hun dagelijkse taken. De praktijk staat daarbij voorop. Daarom zijn de Technische Comités, waarin vertegenwoordigers uit de bouwsector zetelen, cruciaal voor onze werking.

Persbericht

Ga naar het persbericht en ontdek Buildwise! 

Lees nu
buildwise logo

Ontdek Buildwise!

Deze video onthult de nieuwe identiteit van Buildwise.

Niet alleen de naam Buildwise is nieuw sinds november 2022, ook onze strategische doelstellingen zijn bijgestuurd:

  • Van een onderzoekscentrum naar een innovatiecentrum: Buildwise wil in de sector kennis doorgeven die de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid daadwerkelijk verbetert. Zo maken we de weg vrij voor innovatie op werven en in bouwbedrijven.
  • Een katalysator voor kennisdeling en verbetering: Buildwise wil zijn verbindende rol nog versterken. Om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden, willen we dan ook de hele sector in beweging zetten.
  • Van multidisciplinaire naar transdisciplinaire expertise: Buildwise bekijkt problemen vanuit verschillende invalshoeken en pakt ze aan met beide voeten stevig in het werkveld. Om solide oplossingen te vinden, hanteren we een alomvattende, geïntegreerde aanpak. Daarbij staan drie pijlers centraal: technologie, duurzaamheid en vakmanschap.

Maak kennis met Buildwise, het innovatiecentrum van de bouwsector in België

Buildwise Magazine

Ontdek Buildwise in de extra editie van ons magazine

Om jou te laten kennismaken met Buildwise, onze strategie en onze visie op de toekomst van de bouwsector, stelden we een speciale editie van ons magazine samen. Deze publicatie heet voortaan Buildwise Magazine en staat vol interviews met spelers uit de sector en andere verhelderende artikels. Je kunt dit magazine volledig gratis downloaden en Buildwise-leden krijgen binnenkort ook een papieren versie in de brievenbus. Veel leesplezier!

 

Download de special edition
Technische Comités van het WTCB

Technische Comités

Binnen Buildwise is elke bouwdiscipline vertegenwoordigd door een Technisch Comité. Samen vormen deze comités het kloppende hart van onze organisatie en bepalen ze mee onze prioriteiten.

Elk Technisch Comité wordt voorgezeten door een bouwaannemer, ondersteund door collega’s uit zijn vakgebied en andere deskundigen. Of anders gezegd: het zijn de bouwprofessionals zelf die mee de prioriteiten van Buildwise bepalen.

De belangrijkste taken van de Technische Comités zijn:

  • informatie verzamelen: bepalen welke toegepaste onderzoeken nodig zijn en deze onderzoeken aansturen
  • informatie overdragen: de onderzoeksresultaten bekendmaken in de sector

De Technische Comités spelen onder meer een essentiële rol bij het opmaken van Technische Voorlichtingen. Dat zijn referentiewerken waarin de regels van de kunst voor specifieke technieken opgenomen zijn.

De verschillende Technische Comités en hun werkgroepen worden geleid door een of meerdere ingenieurs-animatoren van Buildwise.

Maak kennis met Buildwise, het innovatiecentrum van de bouwsector in België

Ambities 2025

Als innovatiecentrum vindt Buildwise het heel belangrijk om altijd vooruit te kijken. Een sterke toekomstvisie is namelijk essentieel om de groei van de sector te waarborgen. We beperken ons daarbij niet tot de nabije toekomst, maar willen ook een visionaire pioniersrol vervullen in een maatschappij die almaar sneller verandert.

Onder de noemer focussen we ons de komende jaren voornamelijk op drie strategische assen: het Metier, de Green Deal en Bouw 4.0. Zo stomen we bouwaannemers, die bij Buildwise meer dan ooit centraal staan, klaar om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. link naar ambities2025.buildwise.be

Ambitie 1: het Metier, focus op de vakman

Met deze eerste ambitie spelen we in op de dagelijkse behoeften en concrete vragen van de bouwondernemingen om hun kennis op het vlak van technologie en bedrijfsbeheer te verbeteren. Zo ontwikkelden we verschillende tools en applicaties waarmee kmo’s snel en makkelijk inzicht krijgen in technische kwesties.

Ambitie 2: de Green Deal, de groene transitie biedt kansen

Tegen 2050 moet Europa volledig klimaatneutraal worden. Daardoor staat ons gebouwenpatrimonium voor een grootscheepse energetische renovatiegolf, wat voor bouwbedrijven een gigantische opportuniteit betekent.

Ambitie 3: Bouw 4.0, de sleutel tot de toekomst

De productiviteit van de bouwsector moet de komende jaren sterk toenemen om concurrentieel te blijven. Kostenbeheersing en kwaliteit blijven een uitdaging om bouwen betaalbaar te houden en om tegelijkertijd de winstgevendheid van bouwbedrijven te verzekeren. Nieuwe digitale technologieën bieden hierbij een uitkomst, omdat ze een efficiëntere werfvoorbereiding en -uitvoering mogelijk maken.

 

Download de brochure

Ten dienste van de bouwsector

Buildwise staat al decennialang – al van toen we nog WTCB heetten – ten dienste van alle bouwprofessionals.

Het ontstaan

Het WTCB werd in 1959 opgericht als een particuliere onderzoeksinstelling, bij toepassing van de Besluitwet De Groote. Die wet, genoemd naar de toenmalige minister van Economische Zaken, had tot doel om het toegepaste onderzoek in de industrie te bevorderen en het concurrentievermogen te verhogen.

De drijvende kracht achter de oprichting van het WTCB  was Pierre Holoffe, medestichter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB), het huidige Embuild.

Naast Buildwise zijn er vandaag nog een aantal andere Centra De Groote in België, waaronder het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).

Onze hoofdopdrachten

Buildwise …

  • onderzoekt: we voeren innovatief wetenschappelijk en technisch onderzoek om richtlijnen over de beste manieren van werken op te stellen voor onze leden
  • informeert: we communiceren de resultaten van ons onderzoek en bieden onze leden technische en organisatorische ondersteuning
  • innoveert: we dragen bij tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, onder meer via contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid

Diensten op maat voor iedereen

Buidwise is er om ondernemers zoals jij te helpen. Antwoorden op technische vragen, ondersteuning bij het bedrijfsbeheer, opleidingen, toegang tot publicaties en bouwdetails ... Neem zeker eens een kijkje in ons aanbod.

bouwexpertise

Onze leden

In toepassing van de wet De Groote zijn de statutaire leden van Buildwise alle Belgische bouwondernemingen. Hieronder vallen zowel de algemene aannemers als de aannemers van schrijn- en glaswerken, sanitair en cv, dak- en vloerbedekkingen, pleister- en schilderwerken …

De meeste van onze leden zijn kmo’s.

Sinds de oprichting van het WTCB (nu Buildwise) kende het aantal leden-bouwondernemingen een gestage groei. Anno 2022 staat de teller al ruim boven de 110.000. Hét bewijs dat de bouwsector een boeiende en groeiende sector is.

 

Bijdragen

Bouwondernemingen betalen aan Buildwise een bijdrage voor hun lidmaatschap. Alle middelen die we zo verzamelen, zetten we – zowel rechtstreeks als onrechtstreeks – in om de kwaliteit en de competitiviteit van de bouwsector te verbeteren. Buildwise is er dus voor en door bouwprofessionals zoals jij.

AR22NL

Jaarverslag 2022: ontdek onze activiteiten

Bekijk het jaarverslag van 2022

Meer dan de helft van de inkomsten van Buildwise is afkomstig van de bijdragen van onze leden-bouwondernemers. Het overige deel komt van subsidies door de regionale, federale en Europese overheden (onderzoeksprojecten) en van ontwikkelingscontracten met de overheid en private instellingen of ondernemingen.

Meer details en cijfermateriaal vind je in ons jaarverslag.

Een rondleiding door onze vestiging in Limelette

De hoofdzetel van Buildwise bevindt zich in Zaventem. Daarnaast hebben we vestigingen in Brussel en Limelette. In deze video leidt Anne De Baetzelier je rond op de campus in Limelette van – toen nog – het WTCB.

 

Werken bij Buildwise: iets voor jou?