Naar hoofdinhoud

Wintercursus 2022 - Corrosie - Dagopleiding | Online

Inschrijven niet mogelijk!

Tijdens deze wintercursus wordt de inhoud van de nieuwe TV 278 door WTCB-medewerkers toegelicht, Eric Ladang van Aqualisys zal een praktische toelichting geven van te nemen maatregelen omtrent waterkwaliteit voor een gezonde installatie.

Organisator: Buildwise
Teneinde de werking en de levensduur van de huidige watervoerende centraleverwarmingssystemen in gebouwen maximaal te waarborgen, bevat de TV 278 een aantal aanbevelingen om:
  • de corrosie van de metalen onderdelen van deze installaties te beperken
  • de aanwezigheid van afzettingen (kalk, schilfers, slib, ...) te vermijden.
 
Deze aanbevelingen hebben betrekking op het ontwerp, de uitvoering, het gebruik en het beheer van gesloten watervoerende verwarmingssystemen in gebouwen (watertemperatuur ≤ 105 °C).  Een aantal ervan zijn evenwel ook toepasbaar op gesloten watervoerende systemen voor de koeling van gebouwen, hoewel deze niet rechtstreeks onder de scope van deze TV vallen.
11 maart 2022

Extra informatie

Geen subsidie

Je kan niet meer inschrijven voor dit event.