Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Workshop: Infrastructuurwerken Oosterweelverbinding - Gewapende grondophogingen | Sterrebeek

In deze workshop kom je te weten hoe de gewapende grondophogingen van bij de werken van de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd.

Organisator: Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek/Groupement Belge de Mécanique des Sols et de la Géotechnique
Op Linkeroever is het sinds enige tijd één en al bedrijvigheid. Dit stadsdeel van Antwerpen vervult immers een schakelfunctie in de realisatie van de befaamde Oosterweelverbinding. Als partner van het consortium Rinkoniên bouwt Stadsbader er in de komende jaren meerdere nieuwe bruggen, tunnels en wegen. Hiertoe moeten eerst heel wat grondophogingen worden aangelegd, waarvan meerdere met geogrids zullen worden gewapend.

Geokunststoffen bewijzen zich als een economisch en efficiënt middel om grondophogingen te realiseren. Helaas is er nog onzekerheid over de ontwerpparameters, waardoor de oplossing vooralsnog weinig in België wordt toegepast. Uitzondering op deze regel vormen de Oosterweelwerken op Linkeroever. Toch wil bouwheer Lantis niets aan het toeval overlaten. Daarom vroeg die aan het WTCB en de Vlaamse Overheid om via monitoring de vervormingen van de gewapende grond G03 te toetsen aan de berekeningen van het studiebureau, en dit zowel op korte als lange termijn.
 
 

De presentaties worden gegeven in de taal van de spreker; er is geen simultaanvertaling voorzien.

Met de medewerking van BGS, BGGG, ABEF, OCW, FABA, IE-NET, FABI.

16 mei 2022
Fokkersdreef 21
Sterrebeek, Vlaams-Brabant, België
€ 110,00 Leden BGS, BGGG, WTCB, OCW, ABEF, FABE, IE-NET en FABI € 160,00 Niet-leden

Extra informatie

Geen subsidie

Abef Fabi New OCW