Alverpark

Het project Alverpark ligt binnen de Grote Ring van Hasselt, tussen de Alverbergstraat en de Haarbemdenstraat. Het woonproject bestaat uit 5 woonvolumes (ASPIUS, BARBUS, CARPIO, ESOMUS en DEVARIO) en voorziet 103 wooneenheden in 5 fases. De oppervlakte varieert van 65 m² voor een appartement met 1 slaapkamer tot 128 m² voor penthouses en appartementen met 3 slaapkamers. Ook werden er 113 autostaanplaatsen waarvan 9 garageboxen en 103 bergingen voorzien.

Projectgegevens

 • Locatie: Hasselt
 • Type project: Nieuwe constructie
 • Type constructie: Meergezinswoning >20
 • Opdrachtgever: Kumpen RED
 • Architect(en): MAMU architects
 • Oppervlakte: 5.000 m² <...<10.000 m²
 • Kostprijs: € 10.000.000 <...< € 25.000.000
 • Datum van aanvang: 2014
 • Contractvorm: Traditioneel

Gebruik BIM

 • BIM-level: Level 1 (individuele modellen)

Gebruikers BIM

 • Stabiliteitsingenieur(s): Allplan
 • Aannemer(s): Revit

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

De ingenieur stabiliteit (Studie 10) had een model opgebouwd in Allplan. De architect (Mamu Architects) werkte met 2D-plannen.

Om als algemene aannemer een betere werkvoorbereiding van het project mogelijk te maken besloten we om ook de architectuur in een BIM-model voor de laatste fase (Blok D en Blok E) uit te werken. Het IFC-bestand van de ingenieur stabiliteit werd in een Revit-bestand geopend en de architectuur, de ruwbouw en een deel van de afwerking, werd volgens de plannen van de architect gemodelleerd.

Tijdens het modelleren kwamen enkele fouten naar boven dewelke in samenspraak met de ontwerpende partijen besproken en gecorrigeerd werden. Zo konden heel wat faalkosten vermeden worden.

Door ook de architectuur te vertalen naar een BIM-model konden we met de extensie van C3A de hoeveelheden zelf bepalen. Naargelang de vraag van de werf konden we op deze manier zeer gedetailleerd de hoeveelheden per blok, per verdieping, per geveldeel of per ruimte doorgeven. Verder werden er ook vlekkenplannen opgemaakt om snel inzicht te verkrijgen in de plannen.

De onderaannemer kalkzandsteen (Makz) modelleerde ook met 3D-software. De kalkzandsteen werd dan ook volledig besteld aan de hand van het model. Per verdieping werd een IFC-bestand vanuit Revit verstuurd naar de onderaannemer. Waarop we van de onderaannemer ook een IFC-bestand ontvingen. In Solibri Model checker werden beiden IFC-bestanden geclasht en mogelijke fouten werden zo automatisch opgespoord en in samenspraak met de onderaannemer opgelost.

Het BIM-model ondersteunde ook het werk van de uitvoerder van het ETICS omdat hij bij start der werken reeds over een heel gedetailleerd set gevelplannen, afgeleid uit het BIM-model, kon beschikken.

Ervaring BIM:

(Aannemer) Door te modelleren alvorens de werf gestart was, konden we een snelle coördinatie doen tussen de plannen van de ontwerpende partijen. Het model gaf eventuele problemen snel aan, welke vervolgens samen opgelost werden. De hoeveelheden konden we eenvoudig beheren en aangepaste informatie werd verkregen naargelang de noden van de werf. Verder was er een goede en vlotte samenwerking met onderaannemers door de uitwisseling van de IFC-bestanden. De goedkeuring van productietekeningen kon dan ook sneller gebeuren.