Annuntiaten Heverlee

Het bestaande woonzorgcentrum is gelegen op de uitgestrekte, groene campus van de zusters Annuntiaten van Heverlee. Naast het WZC huisvest de campus een kinderdagverblijf, een basisschool, een secundaire school met internaat, twee departementen van de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL), een klooster en een landbouwbedrijf. De inplanting op deze site van 60 ha is uniek, maar de oude gebouwen zijn verouderd en beantwoorden niet meer aan de hedendaagse verwachtingen voor zorgwonen. Ze worden daarom vervangen door een nieuw gebouw dat plaatst biedt aan een WZC met 96 kamers in combinatie met 27 onafhankelijke assistentiewoningen.

ONTWERP

De zorgvisie van de opdrachtgever geeft de voorkeur aan een werking in kleinschalige leefgroepen van acht bewoners. Toch werd het gebouw zo geconcipieerd dat het een grootschalige werking niet uitsluit:

  • Om de interne organisatie te vereenvoudigen en het gebouw beter beheersbaar te maken.
  • Omwille van de economische realiteit: de zorgsector kampt met een nijpend personeelstekort.
  • Om een antwoord te bieden aan de gevarieerde zorgprofielen van de bewoners.

De ruggengraat van het gebouw is een tien meter brede as van zuidoost naar noordwest, evenwijdig met de andere gebouwen van de campus. Deze as verbindt de hoofdingang en de publieke zone met de verschillende leefeenheden. De kamers en de assistentiewoningen sluiten er links en rechts op aan. Per bouwlaag kan men zo in groepen van acht, zestien of tweeëndertig personen werken. Het gebouw heeft ook verschillende toegangen, zodat elke leefgroep van acht personen afzonderlijk kan functioneren.

De vorm van het terrein, de noodzaak tot fasering en de nabijheid van historisch erfgoed vormden een bijkomende uitdaging. Het terrein wordt namelijk grotendeels ingenomen door de gebouwen van het bestaande woonzorgcentrum. Deze zijn in gebruik en kunnen pas worden afgebroken wanneer de bewoners verhuisd zijn naar de nieuwbouw. Daarom wordt het gebouw in twee fases opgetrokken.

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Het ontwerpproces van WZC Annuntiaten is volledig BIM-gebaseerd. De digitale maquette die in de ontwerpfase gemaakt werd, is opgebouwd uit verschillende modellen per kennisdomein:

– Architectuur
– Interieur
– Stabiliteit
– HVAC/sanitair
– Elektriciteit
– Landschap

De verschillende modellen kunnen los van elkaar gebruikt worden, zodat elke ontwerppartner onafhankelijk van de anderen kan werken. Uiteraard kunnen ze ook gecombineerd worden om de verschillende domeinen op elkaar af te stemmen en zo tot een volledig geïntegreerd ontwerp te komen. ASSAR LLOX Architects speelde binnen het ontwerpteam een centrale rol in de coördinatie van de verschillende modellen.

Op de werf gebeurt de communicatie tussen de bouwpartners hoofdzakelijk met behulp van 2D-tekeningen, aangezien geen van de uitvoerders al ver genoeg gevorderd is met het implementeren van BIM. Desalniettemin vormt de digitale maquette een cruciale tool voor het ontwerpteam om snel in te kunnen spelen op vragen van de uitvoerders en waar nodig bijkomende informatie en uitvoeringstekeningen aan te leveren.

Op de achtergrond maken de uitvoerders stilaan mee de overstap naar BIM voor de opmaak van het as-builtdossier. Het ontwerpmodel dient hiervoor als referentie.

Na voltooiing en oplevering van het project leveren de pilootaannemer (ruwbouw-afwerking) en de aannemers technieken (sanitair, HVAC, elektriciteit) een as-builtmodel in BIM-formaat. In tegenstelling tot het ontwerpmodel, geven deze modellen alle aanpassingen weer die tijdens de uitvoering doorgevoerd werden, evenals de werkelijk toegepaste materialen met referenties naar o.a. de installateur, technische specificaties, onderhoudsrichtlijnen, etc.