Kantoorgebouw Gembloux

Terug naar : cases

Projectgegevens

 • Locatie: Isnes, Gembloux
 • Type project: Nieuwe constructie
 • Type constructie: Kantoorgebouw
 • Architect(en): BSOLUTIONS Architecten
 • Oppervlakte: 500 m² <...<1.000 m²
 • Datum van aanvang: 2016
 • Contractvorm: Design-build (DB)

Gebruik BIM

 • BIM-level: Level 3 (één gedeeld model)
 • Uitwisselingsplatform: Réseaux

 

Gebruikers BIM

 • Architect(en): Autodesk Revit 2016
 • Stabiliteitsingenieur(s): Autodesk Revit 2016
 • Ingenieur(s) technieken: Autodesk Revit 2016

Omschrijving project

Ontwerp van een gebouw met twee verdiepingen dat voorzien is van polyvalente ruimten, vergaderzalen, een terras en een dertigtal parkeerplaatsen. Naast de inplanting van de parking en het gebouw op het perceel, werd er in dit project ook veel aandacht besteed aan de landschapsarchitectuur. De locatie bevindt zich nabij belangrijke verkeersassen in een gebied met een groeiende economische activiteit. 

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Het project werd uitgevoerd met BIM-niveau 2 en BIM-niveau 3.

Dankzij BIM-niveau 3 (een gemeenschappelijk model onder de vorm van een centraal bestand), konden de architecten en de stabiliteitsingenieurs tegelijkertijd op een harmonieuze manier samenwerken. Het grootste voordeel hiervan is dat elke wijziging die door één van beide partijen aangebracht werd meteen doorgegeven werd aan de andere.

Voor de werken met betrekking tot de speciale technieken werd een BIM-niveau 2 toegepast, dat het model van de architecten en stabiliteitsingenieurs als referentie gebruikte.

Het model van de ingenieurs speciale technieken werd vervolgens teruggekoppeld aan het centrale model. Hierbij werd het opsporen van conflicten onmiddellijk uitgevoerd in Revit. Dankzij de nauwkeurigheid van de twee Revit-modellen (architecten/stabiliteitsingenieurs ‑ speciale technieken) konden meetstaten en lijsten van deuren, ramen, installaties … geëxporteerd worden. De bedoeling daarvan is om de kostprijs van het gebouw zo precies mogelijk te kunnen berekenen en de samenwerking met de inschrijvende ondernemingen te verbeteren.

Ervaring BIM:

Dankzij een eerste test konden we de lijst met templates (voor elk beroep) verder uitbreiden. Deze test liet ons ook toe om efficiëntere modelleringsmethoden te vinden, waarmee we de realiteit van het bouwen zo dicht mogelijk konden benaderen en waarmee we preciezere meetstaten voorhanden hadden. Terzelfdertijd konden ook de zwakke plekken in de software gedetecteerd worden. Door de samenwerking op BIM-niveau 2 en 3 konden we veel problemen reeds tijdens de ontwerpfase opsporen en oplossen. De tijd die we besteed hebben aan het opmaken van het BIM-document resulteerde in een tijdswinst gedurende de volgende fasen, in het bijzonder tijdens de uitvoeringsfase.