Nieuw Havenhuis

Terug naar : cases
Als uithangbord van de tweede grootste Europese haven en vijfde op wereldschaal, groepeert het nieuw Havenhuis de verschillende diensten van het Antwerpse Havenbedrijf op één locatie, op de grens tussen haven en stad.

Projectgegevens

 • Locatie: Antwerpen
 • Type project: Uitbreiding + renovatie
 • Type constructie: Kantoorgebouw
 • Opdrachtgever: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
 • Architect(en): Zaha Hadid Architects i.s.m. Bureau Bouwtechniek
 • Bouwpartners:
  Studiebureau Mouton (stabiliteit)
  Ingenieursbureau Ingenium (technieken)
  Daidalos Peutz (akoestiek)
  Origin (restauratie)
  FPC (brandveiligheid)
 • Oppervlakte: 10.000 m² <...<25.000 m²
 • Kostprijs: € 25.000.000 <...
 • Datum van aanvang: 2012
 • Contractvorm: Traditioneel

Omschrijving project

Het nieuw Havenhuis bestaat uit de voormalige brandweerkazerne en een elegant, balkvormig volume dat erbovenop getild is. Het nieuwe volume steunt op sculpturale pijlers, waarvan er enkele de overdekte binnenplaats van de brandweerkazerne doorboren. Een glazen kolom, die het nieuwe volume toegankelijk maakt, bestaat uit een panoramische liftkoker. De nieuwbouwgevels zijn opgebouwd uit glazen driehoeken die lichtjes geroteerd staan ten opzichte van elkaar, zodat de lichtinval steeds veranderende reflecties oplevert.

Gebruik BIM

 • BIM-level: Level 1 (individuele modellen)
 • Uitwisselingsplatform: Bricsys 24/7

Gebruikers BIM

 • Architect(en): Autodesk Revit 2010 – 2016
 • Stabiliteitsingenieur(s): Scia Engineer
 • Aannemer(s): Autodesk Revit 2014 – 2016

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Bureau Bouwtechniek leverde een wezenlijke bijdrage aan het ontwerp van de façade. BB vertaalde het oorspronkelijke ontwerp van Zaha Hadid Architects naar een budgettair haalbaar en technisch maakbaar ontwerp met behulp van BIM. Het BIM-model, de grafische uitwerking en voorstelling van de glasgevels werden met de Revit-Architecture-software ontwikkeld. Het BB-team is erin geslaagd om werkwijzen in Revit te ontwikkelen, die het tekenen en modelleren van dergelijke complexe geometrieën mogelijk maakt zonder daarbij aan de esthetiek van de architect te raken.

Studiebureau Mouton heeft de stabiliteit geanalyseerd met Scia Engineer en heeft met dit project de SCIA User Contest 2017 – Categorie 1: Gebouwen – gewonnen.