Politiekantoor VLAS

Het betreft hier een overheidsopdracht (PPS) voor de politiezone VLAS, regio Kortrijk. Het gebouw zelf bestaat uit 2 delen: een kantoorgedeelte en een parkeertoren. Het kantoorgedeelte telt 3 bouwlagen, met de mogelijkheid om er nog een 4de verdieping aan toe te voegen. In het midden van het gebouw is er een open ruimte of patio met een zwevende trap. De dimensionering van deze trap was een uitdaging, enerzijds om het rekenkundig in orde te krijgen en anderzijds om een goede balans te vinden tussen kostprijs en architectuur. De parkeertoren bestaat uit 2 bouwlagen. In totaliteit betreft het hier ongeveer 16.000m².

Projectgegevens

 • Locatie: Kortrijk
 • Type project: Nieuwe constructie
 • Type constructie: Kantoorgebouw
 • Opdrachtgever: Politiezone VLAS Kortrijk
 • Architect(en): Architecten- en Ingenieursbureau D'Hondt Beyens Goesaert - Goedefroo en Goedefroo
 • Bouwpartners:
  Stabiliteit: ingenieursbureau Abicon
  Stadsbader NV
 • Oppervlakte: 10.000 m² <...<25.000 m²
 • Datum van aanvang: 2016
 • Contractvorm: Design-build-finance-maintain (DBFM)

Gebruik BIM

 • BIM-level: Level 2 (uitwisseling van modellen)
 • Uitwisselingsplatform: Tekla BIMsight

Gebruikers BIM

 • Architect(en): Tekla BIMsight
 • Stabiliteitsingenieur(s): Scia Engineer
 • Aannemer(s): Tekla

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Als basis werd het Tekla model opgemaakt door de aannemer Stadsbader. Dit model is telkens als basis gebruikt voor de uitwisseling tussen de verschillende partijen. Zo is het model ook doorgestuurd naar Abicon, (met als opdracht het uittekenen van alle staaltekeningen) dat in Tekla hierin verder heeft getekend om een productiedossier op te maken voor alle staaltekeningen. Op dezelfde manier is dit zo ook verstuurd naar de leverancier van houten gelamelleerde liggers.

Verder is het Tekla-model als IFC-bestand ook telkens verstuurd aan de verschillende partijen (studiebureau, architect, technieken) als hulpmiddel voor het controleren van de tekeningen. Via Tekla BIMsight werd dit IFC-bestand dan bekeken en werden hierin opmerkingen (‘notes’) toegevoegd die dan zo werden teruggestuurd naar de tekenaar.

Het vernieuwend karakter in dit project zit vooral in het feit dat het volledige model alle stabiliteitselementen bevat in één model, ongeacht het materiaal, zowel beton-, staal- en houtelementen zijn ingetekend. De verschillende leveranciers van de beton-, staal- en houtelementen hebben verder getekend vanuit hetzelfde Tekla-model. In dit dossier is effectief door meerdere (externe) partijen in hetzelfde model verder gewerkt. De controle op tekeningen is dan wel via een IFC-uitwisseling telkens verlopen.

Ervaring BIM:

De winst van het werken via BIM zit in dit project in verschillende aspecten. Ten eerste door het uittekenen in 3D in één model van de verschillende prefab-elementen is de mogelijkheid op fouten aanzienlijk gereduceerd. Vervolgens kan het 3D-model ook fungeren als een as-built dossier. Een derde voordeel is dat verschillende nauw samenwerkende partijen kunnen verder werken in hetzelfde model. Ten slotte kan de controle van de tekeningen ook veel sneller en correcter gebeuren op basis van een 3D-model en de bouwheer beschikt over een 3D-model voor het latere beheer van het gebouw.