Van Marcke EDC

Terug naar : cases

Projectgegevens

 • Locatie: Aalbeke (Kortrijk)
 • Type project: Nieuwe constructie
 • Type constructie: Industrieel gebouw
 • Opdrachtgever: Van Marcke
 • Architect(en): AAVO Architects
 • Bouwpartners: Ruwbouw - THV Willy Naessen Stadsbader; Grondwerken - Cnockaert; Geothermie - Verbeke; Elek. - Decat; Sanitair - Van Maele; Ventialtie: Beltherm
 • Oppervlakte: 25.000 m² <...
 • Kostprijs: € 25.000.000 <...
 • Datum van aanvang: 2016
 • Contractvorm: Traditioneel

Omschrijving project

Het juiste product op het juiste moment in voorraad hebben, blijft cruciaal voor installateurs, retailers, promotoren en internetbedrijven. Om klanten nog meer continuïteit en zekerheid te bieden investeert Van Marcke op een duurzame manier in een nieuw distributiecentrum. Het EDC (Excellent Distribution to Customers) komt in plaats van de huidige distributiecluster in Kortrijk en stelt Van Marcke in staat om de dienstverlening en het maatschappelijk engagement te perfectioneren. Het nieuwe distributiecentrum is een showcase van duurzame technieken. Onder het moto “Live Showroom” zal de site toegankelijk zijn voor bezoekers die deze innovaties willen ontdekken.

Na twee jaar intense voorbereiding, werd gestart met de ruwbouw van het nieuwe Europese distributiecentrum van Van Marcke in februari 2017. Het imposante gebouw van 80 000m2 zal oprijzen op het industrieterrein LAR-Zuid vlak naast de E17. De keuze voor de locatie op het grondgebied Kortrijk, werd enerzijds ingegeven door de beschikbaarheid van een voldoende groot terrein en anderzijds door de historische band van Van Marcke met de Groeningestad. Het project reflecteert de ambitieuze toekomstvisie van Van Marcke en de sterke betrokkenheid met zowel de zakelijke als de menselijke aspecten van het ondernemerschap.

Gebruik BIM

 • BIM-level: Level 2 (uitwisseling van modellen)
 • Uitwisselingsplatform: Alfresco CDE

 

Gebruikers BIM

 • Opdrachtgever: Naviswork, Areddo BIM Viewer
 • Architect(en): Revit
 • Ingenieur(s) technieken: Revit
 • Aannemer(s): Tekla, AutoSprint, Revit
 • Facility manager: EcoDomus
 • BREEAM Assesment: OneClick LCA – gbXML

Omschrijving BIM

 • Toepassing BIM:

Architectuur:
Het architectuurmodel voor het distributiecentrum werd pas opgesteld na de conceptuele fase. Voor het hoofdkantoor werd actief gebruik gemaakt van VR m.b.v. Enscape. Hierbij werd rechtstreeks vanuit het Revit model een export gemaakt die kan helpen om designkeuzes snel te valideren.

Structuur:
De structuurmodellen werden door de firma’s Willy Naessens en Stadsbader uitgetekend in Tekla. Hieruit werden de productie- en uitvoeringsplannen gehaald. Het bronbestand bleef bij de aannemer, nieuwe versies werden steeds geplaats op de CDE Alfresco met het IFC formaat. Vorderingstaten werden m.b.v. SimpleBIM gecontroleerd.

Speciale Technieken:
De technieken HVAC werden voor beide gebouwen door eenzelfde aannemer en onderaannemer uitgevoerd. Aangezien Beltherm en Van Maele vaker samen werken, werd er door hen gewerkt op 1 gemeenschappelijk model. Op basis van het ontwerpmodel van studiebureau Boydens. De gemodelleerde luchtkanalen werden m.b.v. AutoCad extracten gebruikt om de interne productie aan te sturen.

Ondersteuning voor aannemers zonder BIM:
Niet elke aannemer was al vertrouwd met BIM. Voor de aannemer elektriciteit werd ondersteuning gegeven door de BIM Manager van Van Marcke. Dankzij het StabiCad Exchange formaat kon er voor de eerste fase van het project, het distributiecentrum, gewerkt worden met de vertrouwde AutoCad omgeving. Er werd op geregelde tijdstippen een omzetting gemaakt waardoor een aspectmodel gebruikt kon worden. Voor de tweede fase van het project, het hoofdkantoor, werd Decat begeleid om zijn eerste stappen te zetten in het modelleren van elektrische installaties. Daarnaast kan er niet altijd verwacht worden dat iedere aannemer kan werken aan een BIM model. Voor de branddetectie werd een brug tussen AutoCad en Revit gemaakt door middel van een script. Deze extraheerde de xyz-coördinaten van de elementen en plaatste, in een leeg Revit model dat de nodige placeholders bevatte, een familyinstance op de coördinaten vanuit de csv.

 • Ervaring BIM:

Centrale toegang tot 3D modellen en documenten:
Alle 3D modellen binnen het project worden automatisch omgezet naar NWC en IFC bestanden. Deze kunnen gratis geconsulteerd worden door (onder)aannemers m.b.v. Navisworks Freedom of Arredo. Doordat Alfresco ook extern geconsulteerd kan worden, kunnen alle partijen steeds aan de meest recente modellen voor analyses en beslissingen. Door op deze manier tewerk te gaan wordt een groot voordeel behaald op organisatorisch vlak. Doordat iedereen aan de recentste informatie kan, worden betere keuzes gemaakt in het bouwproject.

Visuele ondersteuning werfvergadering:
De werfvergaderingen worden visueel ondersteund door Navisworks. Aan de verschillende (onder)aannemers werd uitgelegd hoe aspect(modellen) geconsulteerd konden worden met Navisworks Freedom en Areddo BIM Viewer. Hierdoor ontstond een organisatorisch en technische winst.

Collectorfiles en aspectmodellen:
Alle aspectmodellen worden automatisch omgezet naar NWC en IFC formaten. De aspectmodellen worden geografisch gescheiden per fase/gebouw. De collectormodellen brengen het totaalplaatje in beeld. Met behulp van dit model kunnen clashcontroles uitgevoerd worden tussen de verschillende aspectmodellen. Het model biedt voordelen als communicatiemiddel op werfvergaderingen door deze extra dimensie.

VR voor designvalidatie:
Door de rijkdom van het architecturaal model met o.a. correcte texturen, werden keuzes sneller gevalideerd door de bouwheer en de interieurinrichters. Dit werd op de werf gerealiseerd door een VR werfcontainer te plaatsen. Op organisatorisch vlak zorgde de snelle validatie van ontwerpkeuzes zowel voor economische als organisatorische winsten.

BREEAM:
Het model werd m.b.v. gbXML en native Revit bestanden geanalyseerd in OneClickLCA. BIM hielp om een tijdswinst te realiseren bij de verschillende validaties die nodig zijn voor de BREAAM assessments. Door BREAAM direct te koppelen van het BIM model werd een economische en technische winst behaald.

Tijdswinst in uitvoeringsfase:
De ruwbouw van het distributiecentrum werd gerealiseerd in één fase op een recordtempo van 7 maanden tijd. Het hoofdkantoor werd in een tweede fase gerealiseerd op 6 maanden tijd.