Hoe ga je als aannemer om met aansprakelijkheid?

Consumenten worden almaar veeleisender en dat geldt zeker ook voor bouw- en verbouwprojecten. Omdat klanten dromen van de perfecte woning, stellen ze soms onrealistische eisen aan het werk van aannemers. Bij sommige gebreken kunnen ze zelfs een beroep doen op jouw aansprakelijkheid. In deze blog vertellen we hoe je daar het best mee omgaat. 

Wat aannemers ons vertellen over aansprakelijkheid

“Klanten weten tegenwoordig zelf heel goed wat ze willen. Als ze een terechte eis hebben, dan ga ik er wel in mee. Maar als wat zij willen onmogelijk is, dan laat ik ze dat ook weten” 

“Ik vind het moeilijk om voor ‘rijkere’ klanten te werken. Die vinden namelijk altijd iets wat volgens hen niet goed is. Ze gaan ervan uit dat ze betalen voor een perfect resultaat, maar perfectie bestaat niet” 

“Als ik iets vergeten ben of kleine aanpassingen moet doen, dan wil ik dat oplossen voor de klant. Ik ga ervan uit dat hun vraag terecht is” 

“Schadegevallen komen vaak voor. Ik denk bijvoorbeeld aan scheurtjes in oude appartementsgebouwen. Ik vind het altijd moeilijk als dat gebeurt, want wie is daarvoor dan verantwoordelijk?” 

Even schetsen ...

Omdat er in de bouwsector veel concurrentie is, is een goede reputatie erg belangrijk. Aannemers gaan daarom vaak tot het uiterste om aan de wensen van hun klanten te voldoen. Toch zijn er grenzen: een klant mag geen onredelijke eisen stellen. 

Ons Advies

  • Bij het uitvoeren van werken moet je je uiteraard houden aan de vooropgestelde normen. Toch zijn kleine afwijkingen toegestaan. Deze ‘toleranties’ kunnen klanten niet betwisten.

    Wist je bijvoorbeeld dat de afwijking op de verticaliteit van een gemetste muur 8 millimeter per verdieping mag bedragen? Of dat de voegbreedte van metselwerk ten opzichte van de nominale waarde 2 millimeter mag afwijken, vermeerderd met de maattolerantie op de metselsteen?  

  • Klanten beroepen zich soms verkeerdelijk op de tienjarige aansprakelijkheid na oplevering van de werf. Deze vorm van aansprakelijkheid is in principe enkel van toepassing wanneer het gaat over gebreken die de stabiliteit of stevigheid van het gebouw of een belangrijk deel daarvan in het gedrang brengen. Daarenboven zijn lang niet alle problemen in woningen te wijten aan een fout van de aannemer. Ook een gebrek aan onderhoud of normale slijtage kan tot gebreken leiden. Denk maar aan kitvoegen die na verloop van tijd loskomen of een vochtprobleem ontstaan door een gebrekkig onderhoud ter hoogte van de regenwaterafvoeropeningen. In dat geval ben jij als aannemer niet aansprakelijk, want van een huiseigenaar wordt verwacht dat hij zijn woning ‘als een goede huisvader’ onderhoudt.  
  • Het is belangrijk dat je als aannemer juridisch goed beschermd bent met contractuele documenten, zoals de getekende offerte. Vraag zeker bij je sectorfederaties naar hun modeldocumenten. 

Meer weten?

Deze links zijn een interessant vertrekpunt als je meer wil weten over aansprakelijkheid in de bouwsector: 

Ontdek onze digitale gids

Vandaag is de bouwsector volop in evolutie. Voor aannemers zoals jij brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom sloegen we de handen in elkaar met Constructiv, Bouwunie en Faba om voor jou de gratis gids ‘Wat aannemers zélf denken over de bouwsector’ op te stellen. 

Daarin schetsen we niet alleen de uitdagingen in de sector, maar reiken we je meteen ook oplossingen aan en verwijzen we je door naar tal van bronnen met nuttige informatie.  

Download nu