HAMSTER: meten van de hygrothermische eigenschappen van bouwelementen met het oog op de optimalisatie van hun prestaties en de verificatie van hun duurzaamheid.

HAMSTER is een nieuwe hot box - cold box proefpost in Greenbizz, in het hart van Brussel. Met deze apparatuur kunnen HAM (Heat-, Air- en Moisture) testen worden uitgevoerd op bouwelementen (wanden, platte of hellende daken,…) van 3 m x 3 m. De apparatuur bestaat uit twee klimaatkamers: een Koude kamer om het buitenklimaat te reproduceren en een Warme kamer om de binnencondities te simuleren. Daarnaast bevat de apparatuur ook talrijke voorzieningen om regen, een luchtdrukverschil of infraroodstraling na te bootsen. Met deze proefpost wil Buildwise een sterke band creëren tussen onderzoek en praktijk, en innovatie in de bouwsector bevorderen.

HAMSTER en zijn functionaliteiten

HAMSTER bestaat uit drie verschillende delen: de warme en koude kamers en het testframe. Daarnaast kan een luchtdichtheidsbox met het testframe worden gebruikt om de luchtdichtheid van de bouwelementen te testen.
  • De Koude kamer wordt gebruikt om het buitenklimaat na te bootsen. Naast de regeling van de luchttemperatuur, de relatieve vochtigheid en de luchtsnelheid langs de testelementen, kunnen de oppervlaktetemperatuur en de regen worden gesimuleerd met infraroodlampen en een watersproeisysteem.
  • De Warme kamer wordt gebruikt om het binnenklimaat te reproduceren. Luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en luchtsnelheid langs de testelementen worden geregeld. Bovendien kan in de Hot Box een luchtstroom worden opgewekt om een luchtdrukverschil tussen beide kamers te creëren.
  • Het testelement wordt gebouwd binnen de testframes, die vervolgens tussen beide testkamers worden geplaatst. Kleine testframes (0,6 m breed) worden gebruikt voor verticale wanden, terwijl grotere testframes (3,6 m) beschikbaar zijn voor hellende en platte daken.

 

De HAMSTER proefpost is ontworpen, gebouwd en gevalideerd in het kader van een EFRO-project met meerdere partners.

Ontwikkeld met de steun van