Renovatiedetails

Renovatiedetails: bouwknooppunten speciaal ontworpen voor renovatieprojecten

Energierenovatie is een belangrijke doelstelling van de Green Deal. Tegen 2050 moet ons gebouwenbestand volledig gerenoveerd zijn.

De uitdaging bestaat erin de energieprestaties van het gebouwenbestand aanzienlijk te verbeteren. Buildwise stelt daarom de sector typische details van thermische isolatie bij renovatiewerkzaamheden ter beschikking.

Ontdek meer dan 400 bouwknooppunten

Nu ook speciaal ontworpen voor renovatieprojecten

Buildwise ontwikkelt enkele typische bouwdetails van thermische isolatie bij renovatiewerkzaamheden. Alle muren zullen worden aangepakt, te beginnen met de gevels, vloeren en daken. De eerste reeks details, gewijd aan interne isolatie, is nu al terug te vinden op onze website.

5 video's om uw kennis over binnenisolatie te verbeteren

Dit type isolatie vereist meer zorg dan andere technieken, maar is in sommige gevallen de enige mogelijkheid om het isolatieniveau van bestaande muren te verbeteren, vooral in stedelijke gebieden. Om een binnenisolatieproject correct uit te voeren, stelt Buildwise u 5 video's ter beschikking om uw technische kennis over het onderwerp binnenisolatie te verbeteren.

Isoleren langs de binnenzijde: inleiding en hygrothermische risico's

De ambitieuze energierenovatiedoelstellingen van de drie gewesten kunnen niet worden bereikt zonder een massale isolatie van de gevelmuren. Isolatie van buitenaf of in de spouw is niet altijd haalbaar. Daarom is isolatie van binnenuit een relevant alternatief, soms het enige.

Deze video vestigt onze aandacht op de risico's van binnenisolatie, vooral vanuit hygrothermisch oogpunt.

Diagnose vóór het aanbrengen van de binnenisolatie

De ambitieuze energierenovatiedoelstellingen van de 3 gewesten kunnen niet worden bereikt zonder een massale isolatie van de gevelmuren. Isolatie van buitenaf of in de spouw is niet altijd haalbaar. Daarom is isolatie van binnenuit een relevant alternatief, soms het enige.

Deze video beschrijft de hoofdpunten van een diagnose van de bestaande situatie, die noodzakelijk is vóór de uitvoering van isolatie van binnenuit.

De verschillende systemen van binnenisolatie

Wanneer een gevelmuur van binnenuit wordt geïsoleerd, kan de beweging van damp (van binnen naar buiten) leiden tot condensatie tussen deze isolatie en de koudere muur. Er bestaan twee isolatiesystemen om dit probleem te vermijden: open of gesloten voor dampdiffusie.

In deze video leggen we het verschil uit en helpen we u het beste systeem te kiezen

Binnenisolatie: gesloten systemen

Bij het van binnenuit isoleren van een gevelmuur zijn er twee soorten systemen: gesloten of open voor dampdiffusie.

In deze video worden de gesloten systemen voorgesteld en wordt uitgelegd hoe ze moeten worden ontworpen en geïnstalleerd om het risico van condensatie te vermijden.

Isolatie van binnenuit: capillair-actieve isolatiesystemen

Bij het isoleren van een gevelwand van binnenuit zijn er twee soorten systemen: gesloten of open voor dampdiffusie.

Deze video introduceert open systemen, ook bekend als capillaire actieve isolatie. Er wordt uitgelegd hoe ze moeten worden ontworpen en geïnstalleerd om het risico van condensatie te vermijden.

Relevante publicaties

Met de steun van

Ontdek meer dan 400 bouwknooppunten

Nu ook speciaal ontworpen voor renovatieprojecten

Buildwise ontwikkelt enkele typische bouwdetails van thermische isolatie bij renovatiewerkzaamheden. Alle muren zullen worden aangepakt, te beginnen met de gevels, vloeren en daken. De eerste reeks details, gewijd aan interne isolatie, is nu al terug te vinden op onze website.