TV 285, de basis voor een goede uitvoering van betonconstructies!

De Technische Voorlichting 285 geeft een overzicht van de knowhow rond de algemene uitvoering van betonconstructies en presenteert de technische aspecten van de geldende normen op een meer didactische manier. Deze TV is bedoeld als gids voor iedereen in de sector: opdrachtgevers, architecten, studiebureaus en aannemers. 

NIT 285  coulage du béton

TV 285 biedt onder meer een antwoord op de volgende vragen: 

  • Wist je dat je bij vriesweer geen beton kunt storten zonder extra maatregelen te nemen? (§ 9.4 van TV 285) 
  • Welke maatregelen moeten getroffen worden bij warm weer? Extreme hitte heeft een directe invloed op het storten van beton. Het vermindert de verwerkbaarheid van het beton en verhoogt het risico op scheuren. Om dit te vermijden, moeten specifieke maatregelen genomen worden zodra de temperatuur boven de 25 °C stijgt. (§ 9.6 van TV 285) 
  • Wat zijn de toleranties voor de vlakheid van een betonvloer? (§ 11.4.5 van TV 285) 
  • Hoe lang duurt het om te ontkisten? (§ 8.2 van TV 285) 

Ontdek TV 285!

Vlekkeloos ontwerpen en uitvoeren van vloeistofdichte betonconstructies met TV 247

Beton Svg Notext Square

Maak gebruik van onze BETON-app!

Een correcte bestelling van beton zorgt voor tevreden klanten!

Een belangrijke kwestie om discussies na de uitvoering te vermijden, is de correcte specificatie van beton in het bestek en bij de bestelling. Door enkele vragen over de werf te beantwoorden (type element, type omgeving, stortwijze van het beton ...), bezorgt de BETON-app je de gegevens die je nodig hebt om het meest geschikte beton voor de beoogde toepassing te bestellen. De app maakt ook het gebruik van gerecycleerde granulaten mogelijk. De BETON-app werd laatst geüpdatet op 3 februari 2023. 

Specificeren van beton? Volg de gids!

Het is niet eenvoudig om beton te bestellen volgens de betonnormen (NBN EN 206 en NBN B 15-001). Buildwise heeft daarom een praktische gids gepubliceerd voor de specificatie van beton, waaronder ook speciale betonsoorten (bv. zelfverdichtend beton) en beton voor specifieke toepassingen (bv. geotechnische werken). 

Naar de gids!
machine à béton sur un chantier

TV 287: de veilige referentie voor tijdelijke werkplatformen!

Bij diepe funderingswerken is het essentieel dat de bouwplaats toegankelijk en stabiel is voor de funderingsmachines. De staat van de bouwplaats heeft grote gevolgen voor de voortgang van de werf op het vlak van planning, veiligheid en kwaliteit van het uitgevoerde werk. Het gebrek aan aandacht voor dit aspect heeft al geleid tot grote incidenten, waarbij bijvoorbeeld machines omvielen. 

In België is, behalve in bijzondere omstandigheden, de installatie van een tijdelijk werkplatform systematisch vereist om de stabiliteit van funderingsmachines te verzekeren. TV 287 behandelt alle relevante aspecten om tot een horizontale, droge en stabiele bouwplaats te komen. 

Raadpleeg TV 287!

Aftekening van de wapening doorheen wanden uit beton (Bouwgebrekenfiche 103)

Slecht vakmanschap of beton met een verkeerde specificatie kan leiden tot allerlei schade. Wist je dat je terugkerende schade kunt voorkomen door onze Bouwgebrekenfiches te raadplegen? Een voorbeeld: heb je al gehoord van aftekening van de wapening in betonnen muren? 

Check Pathologie 103