Drones

Snel en efficiënt monitoren, inspecteren en modelleren met drones!

Terug naar : digitale technologie in de bouw

Drones

De laatste jaren zijn er hoogwaardige drones op de markt verschenen. In combinatie met diverse apparatuur kunnen deze onbemande luchtvaartuigen vele taken op de bouwplaats uitvoeren en het werk van de bouwprofessionals vergemakkelijken. Sinds 2019 is de regelgeving rond drones echter georganiseerd op Europees niveau. Door deze wetgeving kan je zonder veel administratie snel van start gaan met de lichte toestellen. Hiermee worden ook kleine ondernemingen en zelfstandigen gestimuleerd om te innoveren met drones. 

Drones die uitgerust zijn met een fototoestel of een camera

Drones die uitgerust zijn met een camera zijn nuttig om luchtfoto’s van lopende of voltooide projecten te nemen. Ze zijn ook ideaal voor het uitvoeren van taken zoals inspectie of monitoring. Ze kunnen zelfs ingezet worden om bestaande structuren in 3D te reconstrueren.

Ze worden bijvoorbeeld vaak gebruikt om 3D-modellen te maken door middel van fotogrammetrie. Door luchtbeelden te nemen kunnen bouwplaatsen en gebouwen waarheidsgetrouw gedigitaliseerd worden met behulp van gespecialiseerde software. Er hoeft echter geen geavanceerde software aangekocht te worden om de drone reeds nuttig te gebruiken.

Er bestaan tegenwoordig ook simpele en goedkope applicaties die een set van foto’s snel bundelen tot één foto. Deze resulterende foto is op schaal en er kan dus opgemeten worden! De software gebruikt immers de gps-coördinaten van de foto’s om de afmetingen af te leiden.

Drones die uitgerust zijn met gespecialiseerde sensoren

Drones kunnen ook uitgerust worden met specifieke sensoren, zoals warmtebeeldcamera’s. Ze kunnen dan ook erg van nut zijn bij het uitvoeren van meer diepgaande analyses, bijvoorbeeld in het kader van een energieprestatieonderzoek.

De (huidige en toekomstige) mogelijkheden

Het gebruik van drones vergemakkelijkt dus het ontwerp en de uitvoering van projecten, maakt het mogelijk om bepaalde kosten aanzienlijk te verlagen en vermindert ook bepaalde risico’s voor de werknemers. In de toekomst zullen drones ongetwijfeld steeds meer en gevarieerdere taken toegewezen krijgen (toezicht op de bouwplaats, vervoer van werktuigen …).