Deze applicatie laat toe om op eenvoudige wijze de normatieve eisen van toepassing op stookplaatsen te bepalen. Ze laat ook de berekening toe van de doorsnede van ventilatieopeningen, van toevoeropeningen voor verbrandingslucht en voor verluchting in het geval van open ketels op propaan.
Boiler Svg Notext Square
Versie 1.0
14 maart 2023

Rekentool

Bepaal eenvoudig de normatieve eisen in verband met stookplaatsen.

Contact

Xavier Kuborn