Category Interactive (CInt)

Terug naar : buildwise-tools
De keuze van de ruwheidscategorie van het terrein is erg belangrijk voor de berekening van de windbelastingen volgens de Eurocode ‘Wind’ en diens nationale bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB. Het drukverschil tussen de gunstigste en de meest ongunstige categorie kan immers oplopen tot meer dan 100 %. Category Interactive is een online module om u bij deze keuze te helpen. De tool bepaalt niet zelf de ruwheidscategorie van het terrein, maar vergemakkelijkt wel de interpretatie van de satellietbeelden.
Cint Svg Notext Square
Versie 1.3
01 november 2017

Rekentool

Bepaling van de ruwheidscategorie van het terrein.

Contact

Gauthier Zarmati

Door het adres en de referentiehoogte van het gebouw in te voeren, krijgt u een beeld van de zone die onderzocht moet worden ter bepaling van de terreincategorieën die geassocieerd zijn met elke windrichting. Deze zone wordt afgebakend door een cirkel waarin u voor elke windrichting de meest ongunstige zone van 30° dient te vinden (de zwakste categorie).

Deze module kwam tot stand in het kader van de Normen-Antenne Eurocodes van Buildwise, met de financiële steun van de FOD Economie.

CInt (Category Interactive): schermafbeelding.