Met FENESTRio kunnen aannemers, architecten en andere bouwprofessionelen door het beantwoorden van een aantal vragen eenvoudig de door de norm NBN B 25-002-1 aanbevolen prestatieniveaus voor vensters en vulpanelen berekenen. Als de vensters glazen vulpanelen bevatten, kan men met de applicatie ook het breuktype van de beglazing bepalen volgens de norm NBN S 23-002 en de dikte van de beglazing volgens de norm NBN S23-002-3.
Fenestrio Notext Square
Online versie 1.0
01 april 2021

Mogelijkheden

  • Bepaal de aanbevolen prestatieniveaus op het vlak van luchtdoorlatendheid, wind- en waterdichtheid van vensters, volgens de norm NBN 25-002-1.

  • Bepaal de aanbevolen prestatieniveaus op het vlak van schokweerstand van de vulpanelen volgens de norm NBN B25-002-1 en het breuktype van de glazen vulpanelen volgens de norm NBN S 23-002.

  • Bepaal of een borstwering vereist is.

  • Bepaal van de glasdikte voor de beglazing van vensters in gevels onder winbelasting volgens de norm NBN S 23-002-3.

FENESTRio: schermafbeelding.

Nieuws