HeatLoad - Warmteverlies – Warmtebelasting van gebouwen

Terug naar : buildwise-tools
De warmtebelasting van gebouwen, ook bekend als warmteverlies, kan worden berekend volgens de norm NBN EN 12831-1 (2017) en haar nationale bijlage (ANB 2020). Deze laatste biedt standaardwaarden om de berekeningen mee uit te voeren. Hieronder vindt u twee tools. De eerste (Standard HeatLoad) is een Excel-bestand waarmee nauwkeurige en gedetailleerde berekeningen kunnen worden gemaakt in overeenstemming met de norm en de bijlage. De tweede is een webapplicatie die een snelle schatting geeft op basis van historische energierekeningen voor woongebouwen. De specifieke kenmerken van deze twee tools, hun gebruiksvoorwaarden en hun verschillen worden hieronder uitgelegd.
Heatload Notext Square
Versie 4.0 (Standard HeatLoad) - 1.0 (Heatload Web)
29 februari 2024

Standard HeatLoad

Excel-bestand voor de berekening van de thermische belasting volgens NBN EN 12831-1 ANB 2020. Om de tool te kunnen gebruiken, moet u de wijzigingen toestaan en de macro’s inschakelen. De toepassing van het rekenblad staat beschreven in de handleiding.

Handleiding

Handleiding voor de Standaard Heatload tool

Contact

Sébastien Pecceu

HeatLoad Webapplicatie

Schatting van het warmteverlies van een volledige woning op basis van het verbruik in het verleden

Standard HeatLoad

Het Excel-tool Standard Heatload maakt het mogelijk om de thermische belasting van ruimtes en het gebouw te berekenen volgens de norm NBN EN 12831-1 ANB 2020. Deze methode vereist het invoeren van de geometrische gegevens van het gebouw, de warmteoverdrachtscoëfficiënten van de muren (U-waarden) en informatie over ventilatie en luchtdichtheid. Het is van toepassing op elk type gebouw (nieuw of bestaand, residentieel of niet-residentieel). Dit is de aanbevolen referentiemethode wanneer de gegevens beschikbaar zijn en die de meeste technische en juridische zekerheid biedt. Dit hulpmiddel maakt het ook mogelijk om radiatoren en vloerverwarming te dimensioneren. De details worden in de handleiding toegelicht.

Deze tool  is gebaseerd op de methode beschreven in de Belgische nationale bijlage, die een vereenvoudigde rekenmethode is in vergelijking met de basismethode beschreven in de Europese norm. Beide methoden maken integraal deel uit van de norm en zijn daarom toepasbaar.

In het kader van de EPB-regelgeving in Vlaanderen(nieuwbouw of gelijkgesteld) wordt gevraagd om deze norm te gebruiken om aan te tonen dat het afgiftesysteem op lage temperatuur werkt.

Catalogus met U-waarden

De warmteoverdrachtscoëfficiënten van muren (U-waarden) zijn een essentieel element van de warmtebelastingsberekening. Aangezien die waarden niet altijd gekend zijn, bieden wij een catalogus van indicatieve U-waarden voor gangbare muren.

 

Opmerking

De Excel-tool die je gaat downloaden bevat macro's. Microsoft heeft zijn beleid inzake macro's aangescherpt en bestanden moeten worden "unblocked" voordat ze kunnen worden geopend om macro's mogelijk te maken:

Rechtsklik op het bestand >> Eigenschappen >> tabblad Algemeen >> Vink het vakje "Unblock" helemaal onderaan het venster aan. 

Gedetailleerde beschrijving van de procedure.

Heatload Web

De webapplicatie Heatload is alleen van toepassing op bestaande residentiële gebouwen. Het maakt het mogelijk om het warmteverlies van een woning te schatten op basis van vorige rekeningen (gas, elektriciteit, stookolie), de locatie van het gebouw, en enige informatie over het bestaande verwarmingssysteem.

De gebruikte facturen moeten nog altijd representatief zijn voor de huidige kenmerken van het gebouw en de verwarmingsgewoonten van de bewoners.

Deze methode is bruikbaar als het bestaande systeem een centrale verwarming op gas, stookolie, of elektrische verwarming is, in afwezigheid van bijverwarming (houtkachels, pellet, of andere bijverwarmingen) en betreft alleen het dimensioneren van de warmtegenerator (warmtepomp, ketel, ...), maar niet het emissiesysteem per ruimte (radiatoren of vloerverwarming).

 

HeatLoad Screenshot

HeatLoad Screenshot

Welke berekeningsmethode en -tool te gebruiken?

De volgende tabel helpt je om te bepalen welk hulpmiddel het beste past bij jouw behoeften.

 

Standard HeatLoad

Heatload Web

Norm

NBN EN 12831-1 ANB 2020

-

Type gebouw

Alle types gebouwen (residentiële en niet residentiële)

Residentiële

Nieuwbouw of renovatie

Nieuwbouw en bestaande gebouwen

Bestaande gebouwen

Warmteverlies per ruimte

Ja

Neen

Nodige gegevens

Afmetingen van het gebouw en van elke ruimte

U-waarden van buiten- en binnenwanden

Kenmerken van de ventilatie

Informatie over de luchtdichtheid

Historiek van energieverbruik (één tot enkele jaren afhankelijk van het bestaand verwarmingssysteem)

Nieuws