WINDSTONE is een tool van Buildwise. Deze laat aannemers, architecten en andere bouwprofessionelen toe om snel na te gaan of de voor een project gekozen natuursteen genoeg weerstand biedt aan de druk (onderdruk) en de zuiging van de wind. Deze app is geldig voor dunne natuursteen (< 6 cm) mechanisch verankerd met deuvels volgens de NIT 146.
Windstone Notext Square
Versie 1.0
15 mei 2023

Hoe werkt de tool?

De berekeningsmethode is toepasbaar op dunne natuursteen (< 6 cm) verankerd met een systeem bestaande uit deuvels (pennen) en vastgeschroefde mechanische verankeringen.

Deze methode heeft als doel te verduidelijken of de gekozen natuursteen en zijn afmetingen voldoende weerstand bieden aan de windbelasting waaraan deze onderworpen zal worden naargelang de omstandigheden van het bouwwerk.  

Om de app te doen werken, moet u de toestand van het project kennen (regio in België, ruwheid van het terrein, hoogte van het bouwwerk). Indicatoren i.v.m. de ruwheid van het terrein worden in de app voorgesteld.

U moet eveneens de maximaal toegepaste afmetingen van de natuursteen kennen, hun buigweerstand en hun deuvelweerstand. Bij windbelasting is het immers de deuvelweerstand die bepalend zal zijn. Deze zal de oppervlakte van de natuursteenelementen beperken.

Gerelateerde publicaties