Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Hoe kan men vermijden dat een warmwatervoorraadvat bij zijn lediging vervormt (implodeert)?

Bouwdomein

Terug naar technische vragen

Het is steeds aangeraden om een antivacuümvoorziening te plaatsen om de onderdruk die bij de lediging van het vat ontstaat, te compenseren door een toevoer van lucht. Bij gebrek aan een dergelijke voorziening kan een te grote onderdruk aanleiding geven tot een implosie van het vat.

Deze voorziening bestaat bij voorkeur uit een automatische antivacuüm- of snuifklep die:

  • ofwel in de boiler geïntegreerd wordt
  • ofwel in de nabijheid van het reservoir (op zijn hoogste punt) of in de warmwaterleiding geplaatst wordt.