Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Is het onafgewerkt laten van buitenschrijnwerk aan te bevelen?

Bouwdomein

Terug naar technische vragen

Neen. Deze keuze is af te raden omdat ze niet toelaat om het behoud van de initiële schrijnwerkprestaties, zoals de lucht- of waterdichtheid, veilig te stellen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Infofiches 16: Afwerking van houten buitenschrijnwerk (update : januari 2011).

    Deze publicatie beschrijft de verschillende beschermings- en afwerkingsproducten en -systemen van houten buitenschrijnwerk en hun toepassingsvoorwaarden.

  • Infofiches 15: Onderhoud van houten buitenschrijnwerk (update : mei 2011).

    Deze Infofiche gaat over het onderhoud van houten schrijnwerk.

  • Infofiches 61: Gevolgen van het onafgewerkt laten van houten ramen en deuren.

    Dit artikel bestudeert houten schrijnwerk zonder afwerking, en meer bepaald de duurzaamheid, de invloed van de dimensionale stabiliteit op de lucht- en waterdichtheid, de scheurvorming en aantastingen.