Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Mag men beton storten tijdens de winterperiode?

Bouwdomein

Terug naar veelgestelde vragen

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Aangezien de verharding van beton vertraagd of zelfs verhinderd wordt bij koude temperaturen (meer bepaald wanneer het kouder is dan 5 °C op het moment van het betonstorten of gedurende de 72 eerstvolgende uren), moet men in deze omstandigheden beschermingsmaatregelen treffen.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Digest 12: Beton storten tijdens de winterperiode. Vers beton beschermen tegen vorst.

    Deze Digest bespreekt het storten van beton tijdens de winterperiode en meer bepaald: de invloed van de koude op vers en jong beton, de te nemen voorzorgsmaatregelen in de winter en de sterkteontwikkeling van het beton.