Naar hoofdinhoud

Het WTCB wordt Buildwise: lees er hier alles over.

Mag men een rookkanaal van een oude mazoutketel omvormen tot een verbrandingsluchttoevoerkanaal voor een nieuwe gesloten gasketel?

Bouwdomein

Terug naar technische vragen

Neen, vermits in dat geval de kwaliteit van de verbrandingslucht niet gewaarborgd kan worden (aanwezigheid van roet en stof), zelfs niet nadat het kanaal grondig gereinigd is (gemetselde schouw of schouwpotten).