Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Moeten uitstalramen opgebouwd zijn uit een isolerende beglazing (in gebouwen die verwarmd worden voor de gebruikers)?

Bouwdomein

Terug naar technische vragen

Ja. De nieuwe thermische reglementeringen in de drie Gewesten van ons land leggen minimale thermische prestaties op voor dergelijke wanden, zelfs indien ze niet aangewend worden in gebouwen voor residentieel gebruik.