Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Welke helling dient men te respecteren voor sanitaire afvoerleidingen?

Bouwdomein

Terug naar veelgestelde vragen

Bij voorkeur 1 %.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 265: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen (herziening van TV 200) (vervangt de TV 200).

    Deze TV is gewijd aan het ontwerp en de dimensionering van afvalwaterafvoerinstallaties die werken onder invloed van de zwaartekracht, en dit in woningen en hiermee vergelijkbare gebouwen.

    Bekijk § 4.3.1, § 4.3.2, § 4.5.1 en § 5.6.